BỘ 1 CAMERA IP HIKVISON

BỘ 1 CAMERA IP HIKVISON

2,727,000đ

5,230,000đ (-48%)

BỘ 1 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP

BỘ 1 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP

3,602,000đ

7,200,000đ (-50%)

BỘ 2 CAMERA IP HIKVISON

BỘ 2 CAMERA IP HIKVISON

3,614,000đ

7,100,000đ (-49%)

BỘ 2 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 2 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

4,419,000đ

9,250,000đ (-52%)

BỘ 3 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 3 CAMERA IP HIKVISION

4,501,000đ

9,100,000đ (-51%)

BỘ 3 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 3 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

5,236,000đ

12,300,000đ (-57%)

BỘ 4 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 4 CAMERA IP HIKVISION

5,388,000đ

11,100,000đ (-51%)

BỘ 4 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 4 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

6,053,000đ

14,100,000đ (-57%)

BỘ 5 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 5 CAMERA IP HIKVISION

6,835,000đ

12,630,000đ (-46%)

BỘ 5 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 5 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

7,615,000đ

18,400,000đ (-59%)

BỘ 6 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 6 CAMERA IP HIKVISION

7,722,000đ

14,600,000đ (-47%)

BỘ 6 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 6 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

8,432,000đ

20,600,000đ (-59%)

BỘ 7 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 7 CAMERA IP HIKVISION

8,609,000đ

16,580,000đ (-48%)

BỘ 7 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 7 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

9,249,000đ

23,400,000đ (-60%)

BỘ 8 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 8 CAMERA IP HIKVISION

9,496,000đ

19,000,000đ (-50%)

BỘ 8 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 8 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

10,066,000đ

25,600,000đ (-61%)

BỘ 9 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 9 CAMERA IP HIKVISION

11,923,000đ

22,000,000đ (-46%)

BỘ 9 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 9 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

15,503,000đ

31,620,000đ (-51%)

BỘ 10 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 10 CAMERA IP HIKVISION

12,810,000đ

25,000,000đ (-49%)

BỘ 10 CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 10 CAMERA IP POE HIKVISION

16,320,000đ

33,500,000đ (-51%)

BỘ 11 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 11 CAMERA IP HIKVISION

13,697,000đ

26,000,000đ (-47%)

BỘ 11 CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 11 CAMERA IP POE HIKVISION

17,137,000đ

35,380,000đ (-52%)

BỘ 12 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 12 CAMERA IP HIKVISION

14,584,000đ

28,000,000đ (-48%)

BỘ 12 CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 12 CAMERA IP POE HIKVISION

17,954,000đ

37,260,000đ (-52%)

BỘ 13 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 13 CAMERA IP HIKVISION

15,471,000đ

30,000,000đ (-48%)

BỘ IP HIKVISION GIÁ RẺ

Thanh Toán