Đầu ghi IP 4 kênh  HILOOK NVR-104MH-D

Đầu ghi IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D

1,260,000đ

2,700,000đ (-53%)

Đầu ghi IP 8 kênh  HILOOK NVR-108MH-D

Đầu ghi IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D

1,450,000đ

3,060,000đ (-53%)

Đầu ghi IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D-4P

Đầu ghi IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D-4P

2,120,000đ

4,400,000đ (-52%)

Đầu ghi IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D-8P

Đầu ghi IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D-8P

2,910,000đ

6,100,000đ (-52%)

Đầu ghi IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D-4P

Đầu ghi IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D-4P

1,980,000đ

4,100,000đ (-52%)

ĐẦU GHI HILOOK (CUA HIKVISION)

Thanh Toán