iDS-7216HQHI-M1/E

iDS-7216HQHI-M1/E

2,743,000đ

6,500,000đ (-58%)

iDS-7208HQHI-M1/E

iDS-7208HQHI-M1/E

1,548,000đ

5,330,000đ (-71%)

iDS-7204HQHI-M1/E

iDS-7204HQHI-M1/E

993,000đ

3,440,000đ (-71%)

iDS-7204HUHI-M1/E

iDS-7204HUHI-M1/E

1,960,000đ

4,370,000đ (-55%)

iDS-7204HUHI-M1/P

iDS-7204HUHI-M1/P

1,960,000đ

4,370,000đ (-55%)

iDS-7208HUHI-M1/E

iDS-7208HUHI-M1/E

2,980,000đ

6,790,000đ (-56%)

Đầu ghi hình IDS-7232HQHI-M2/S giá rẻ

Đầu ghi hình IDS-7232HQHI-M2/S giá rẻ

6,669,000đ

15,500,000đ (-57%)

DS-7604NI-K1/4P(C) 4 Kênh POE 8Mp

DS-7604NI-K1/4P(C) 4 Kênh POE 8Mp

2,262,000đ

5,260,000đ (-57%)

DS-7116HGHI-K1(S) Có ghi Âm Thanh

DS-7116HGHI-K1(S) Có ghi Âm Thanh

1,570,000đ

3,740,000đ (-58%)

DS-7716NI-I4/16P(B) Đầu IP 16 Kênh 12.0Mp

DS-7716NI-I4/16P(B) Đầu IP 16 Kênh 12.0Mp

10,469,000đ

23,580,000đ (-56%)

DS-8632NI-K8 ĐẦU IP 32 KÊNH 8 Ổ CỨNG

DS-8632NI-K8 ĐẦU IP 32 KÊNH 8 Ổ CỨNG

13,108,500đ

29,140,000đ (-55%)

DS-8616NI-K8 ĐẦU IP 16 KÊNH 8 Ổ CỨNG

DS-8616NI-K8 ĐẦU IP 16 KÊNH 8 Ổ CỨNG

11,232,000đ

24,970,000đ (-55%)

DS-7324HGHI-SH

DS-7324HGHI-SH

10,836,000đ

25,200,000đ (-57%)

DS-7316HQHI-K4 Đầu 16 kênh 4 ổ cứng

DS-7316HQHI-K4 Đầu 16 kênh 4 ổ cứng

9,924,000đ

22,050,000đ (-55%)

iDS-7208HUHI-M2/FA

iDS-7208HUHI-M2/FA

3,266,000đ

8,180,000đ (-60%)

Đầu ghi POE DS-7104NI-Q1/4P/M

Đầu ghi POE DS-7104NI-Q1/4P/M

1,580,000đ

4,030,000đ (-61%)

ĐẦU GHI HIKVISION

Thanh Toán