Bộ 1 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 1 Camera 2MP GIÁ RẺ

1,680,000đ

3,654,000đ (-54%)

Bộ 2 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 2 Camera 2MP GIÁ RẺ

2,155,000đ

4,648,000đ (-54%)

Bộ 3 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 3 Camera 2MP GIÁ RẺ

2,780,000đ

6,041,000đ (-54%)

Bộ 4 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 4 Camera 2MP GIÁ RẺ

3,255,000đ

7,036,000đ (-54%)

Bộ 5 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 5 Camera 2MP GIÁ RẺ

4,555,000đ

9,610,000đ (-53%)

Bộ 6 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 6 Camera 2MP GIÁ RẺ

5,030,000đ

10,604,000đ (-53%)

Bộ 7 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 7 Camera 2MP GIÁ RẺ

5,505,000đ

11,598,000đ (-53%)

Bộ 8 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 8 Camera 2MP GIÁ RẺ

5,980,000đ

12,592,000đ (-53%)

Bộ 9 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 9 Camera 2MP GIÁ RẺ

7,840,000đ

16,412,000đ (-52%)

Bộ 10 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 10 Camera 2MP GIÁ RẺ

8,315,000đ

17,406,000đ (-52%)

Bộ 11 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 11 Camera 2MP GIÁ RẺ

8,790,000đ

18,400,000đ (-52%)

Bộ 12 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 12 Camera 2MP GIÁ RẺ

9,265,000đ

19,394,000đ (-52%)

Bộ 13 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 13 Camera 2MP GIÁ RẺ

9,740,000đ

20,388,000đ (-52%)

Bộ 14 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 14 Camera 2MP GIÁ RẺ

10,215,000đ

21,382,000đ (-52%)

Bộ 15 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 15 Camera 2MP GIÁ RẺ

10,690,000đ

22,376,000đ (-52%)

Bộ 16 Camera 2MP GIÁ RẺ

Bộ 16 Camera 2MP GIÁ RẺ

11,165,000đ

23,370,000đ (-52%)

TRỌN BỘ CAMERA HIKVISION 2 MP

 

HỆ THỐNG CAMERA HIKVISION 2 MP GIÁ SIÊU RẺ - KHÁCH TỰ LẮP ĐẶT ĐƠN GIẢN

BỘ 1 CAMERA HIKVISION 2.0 MP giá rẻ: 1.635.000VNĐ *TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
1 Camera DS-2CE16D0T-IRP Hoặc camera DS-2CE56D0T-IRP ...
TRỌN BỘ 2 Mắt CAMERA HIKVISION 2.0 MP: 2.095.000VNĐ *TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
2 Camera DS-2CE16D0T-IRP Hoặc camera DS-2CE56D0T-IRP ...
TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :2.705.000VNĐ *TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
3 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 4 mắt CAMERA HIKVISION 2.0 MP :3.165.000VNĐ *TRỌN BỘ 4 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
4 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :4.440.000VNĐ *TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISION 2.0 MPbao gồm:
5 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :4.900.000VNĐ *TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
6 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 7 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :5.360.000VNĐ *TRỌN BỘ 7 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
7 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ CAMERA HIKVISION 2.0 MP  8 Mắt : 5.820.000 VNĐ *TRỌN BỘ 8 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
8 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 9 Mắt CAMERA HIKVISION 2.0 MP :7.640.000 VNĐ *TRỌN BỘ 9 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
9 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 10 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :8.100.000 VNĐ *TRỌN BỘ 10 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
10 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 11 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :8.560.000 VNĐ *TRỌN BỘ 11 CAMERA HIKVISION 2.0 MP bao gồm:
11 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 12 CAMERA HIKVISION 2.0 MP 9.020.000 VNĐ *TRỌN BỘ 12 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
12 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 13 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :9.480.000 VNĐ *TRỌN BỘ 13 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
13 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 14 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :9.940.000 VNĐ *TRỌN BỘ 14 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
14 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 15 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :10.400.000 VNĐ *TRỌN BỘ 15 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
15 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...
TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 2.0 MP :10.860.000 VNĐ *TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 2.0 MP  bao gồm:
16 Camera DS-2CE16D0T-IRP 2.0 Megapixel Hoặc...

Trọn Bộ camera có dây dùng đầu thu kết hợp camera o cho hình ảnh chất lượng tốt với giá thành siêu rẻ tại Khu vực thành phố Hồ Chí Minh giá siêu tốt - tương đương giá đại lý - giá sỉ cho anh em thợ và khách hàng mua về tự gắn

BỘ HIKVISION 2MP GIÁ RẺ

0