Hiển thị tất cả 16 kết quả

BỘ 1 camera IP POE Hikvision giá rẻ

Được xếp hạng 0 5 sao
2,890,000
Mua ngay

BỘ 2 camera IP POE Hikvision giá rẻ

Được xếp hạng 0 5 sao
3,530,000
Mua ngay

BỘ 10 camera IP Hikvision 2mp Giá rẻ

Được xếp hạng 0 5 sao
14,300,000
Mua ngay

BỘ 11 CAMERA IP POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
14,940,000
Mua ngay

BỘ 12 CAMERA IP POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
15,580,000
Mua ngay

BỘ 13 CAMERA IP POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
16,220,000
Mua ngay

BỘ 14 CAMERA POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
16,860,000
Mua ngay

BỘ 15 CAMERA POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
17,500,000
Mua ngay

BỘ 16 CAMERA POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
18,140,000
Mua ngay
4,170,000
Mua ngay

BỘ 4 Mắt Camera IP POE Hikvision

Được xếp hạng 0 5 sao
4,810,000
Mua ngay

BỘ 5 CAMERA IP POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
6,450,000
Mua ngay

BỘ 6 CAMERA IP POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
7,090,000
Mua ngay
7,730,000
Mua ngay

BỘ 8 CAMERA IP POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
8,370,000
Mua ngay

BỘ 9 CAMERA IP POE HIKVISION

Được xếp hạng 0 5 sao
13,660,000
Mua ngay

TRỌN BỘ CAMERA IP POE HIKVISION – BỘ CAMERA HIKVISION IP POE SIÊU RẺ

BỘ 1 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP

3.602.000 vnđ

* BỘ 1 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 4 kênh IP POE DS-7104NI-Q1/4P
* 1 mắt camera IP…

BỘ 2 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

4.419.000 vnđ

* BỘ 2 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 4 kênh IP POE DS-7104NI-Q1/4P
* 2 mắt camera IP…

BỘ CAMERA IP POE HIKVISION 3 MẮT

5.236.000 vnđ

* BỘ 3 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 4 kênh IP POE DS-7104NI-Q1/4P
* 3 mắt camera IP…

BỘ 4 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

6.053.000 vnđ

* BỘ 4 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 4 kênh IP POE DS-7104NI-Q1/4P
* 4 mắt camera IP…

BỘ CAMERA IP POE HIKVISION cấp nguồn qua cáp mạng 5 Mắt

7.615.000 vnđ

* BỘ 5 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 8 kênh IP POE DS-7108NI-Q1/8P
* 5 mắt camera IP POE…

BỘ 6 MẮT IP POE HIKVISION 2mp

8.432.000 vnđ

* BỘ 6 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 8 kênh IP POE DS-7108NI-Q1/8P
* 6 mắt camera IP POE…

BỘ 7 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION full HD

9.249.000 vnđ

* BỘ 7 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 8 kênh IP POE DS-7108NI-Q1/8P
* 7 mắt camera IP POE…

BỘ 8 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION 1080P

10.066.000 vnđ

* BỘ 8 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 8 kênh IP POE DS-7108NI-Q1/8P
* 8 mắt camera IP POE…

BỘ 9 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION 

15.503.000 vnđ

* BỘ 9 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 9 mắt camera IP…

Trọn BỘ 10 CAMERA IP POE HIKVISION giá rẻ

16.320.000 vnđ

* BỘ 10 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 10 mắt camera…

BỘ 11 CAMERA IP POE HIKVISION cấp nguồn qua dây mạng

17.137.000 vnđ

* BỘ 11 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 11 mắt camera…

BỘ 12 CAMERA IP POE HIKVISION 

17.954.000 vnđ

* BỘ 12 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 12 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 16 mắt camera…

BỘ 13 CAMERA IP POE HIKVISION 2.0 Mp

18.771.000 vnđ

* BỘ 13 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 13 mắt camera…

BỘ 14 CAMERA POE HIKVISION 2 Mp

19.588.000 vnđ

* BỘ 14 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 14 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 16 mắt camera…

BỘ 15 CAMERA POE HIKVISION không cần dây điện nguồn

20.4055.000 vnđ

* BỘ 15 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 15 mắt camera…

BỘ 16 CAMERA POE HIKVISION chỉ cần 1 sợi dây internet

21.222.000 vnđ

* BỘ 16 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 16 mắt camera…