BỘ 1 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP

BỘ 1 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP

3,602,000đ

7,200,000đ (-50%)

BỘ 2 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 2 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

4,419,000đ

9,250,000đ (-52%)

BỘ 3 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 3 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

5,236,000đ

12,300,000đ (-57%)

BỘ 4 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 4 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

6,053,000đ

14,100,000đ (-57%)

BỘ 5 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 5 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

7,615,000đ

18,400,000đ (-59%)

BỘ 6 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 6 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

8,432,000đ

20,600,000đ (-59%)

BỘ 7 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 7 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

9,249,000đ

23,400,000đ (-60%)

BỘ 8 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 8 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

10,066,000đ

25,600,000đ (-61%)

BỘ 9 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 9 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

15,503,000đ

31,620,000đ (-51%)

BỘ 10 CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 10 CAMERA IP POE HIKVISION

16,320,000đ

33,500,000đ (-51%)

BỘ 11 CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 11 CAMERA IP POE HIKVISION

17,137,000đ

35,380,000đ (-52%)

BỘ 12 CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 12 CAMERA IP POE HIKVISION

17,954,000đ

37,260,000đ (-52%)

BỘ 13 CAMERA IP POE HIKVISION

BỘ 13 CAMERA IP POE HIKVISION

18,771,000đ

39,140,000đ (-52%)

BỘ 14 CAMERA POE HIKVISION

BỘ 14 CAMERA POE HIKVISION

19,588,000đ

41,020,000đ (-52%)

BỘ 15 CAMERA POE HIKVISION

BỘ 15 CAMERA POE HIKVISION

20,405,000đ

42,880,000đ (-52%)

BỘ 16 CAMERA POE HIKVISION

BỘ 16 CAMERA POE HIKVISION

21,222,000đ

44,780,000đ (-53%)

TRỌN BỘ CAMERA IP POE HIKVISION - BỘ CAMERA HIKVISION IP POE SIÊU RẺ

BỘ 1 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP

3.522.000 vnđ

* BỘ 1 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 4 kênh IP POE DS-7104NI-Q1/4P
* 1 mắt camera IP...
BỘ 2 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

4.477.000 vnđ

* BỘ 2 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 4 kênh IP POE DS-7104NI-Q1/4P
* 2 mắt camera IP...
BỘ CAMERA IP POE HIKVISION 3 MẮT

5.432.000 vnđ

* BỘ 3 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 4 kênh IP POE DS-7104NI-Q1/4P
* 3 mắt camera IP...
BỘ 4 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION

6.387.000 vnđ

* BỘ 4 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 4 kênh IP POE DS-7104NI-Q1/4P
* 4 mắt camera IP...

BỘ CAMERA IP POE HIKVISION cấp nguồn qua cáp mạng 5 Mắt

8.595.000 vnđ

* BỘ 5 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 8 kênh IP POE DS-7108NI-Q1/8P
* 5 mắt camera IP POE...
BỘ 6 MẮT IP POE HIKVISION 2mp

9.547.000 vnđ

* BỘ 6 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 8 kênh IP POE DS-7108NI-Q1/8P
* 6 mắt camera IP POE...
BỘ 7 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION full HD

10.500.000 vnđ

* BỘ 7 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 8 kênh IP POE DS-7108NI-Q1/8P
* 7 mắt camera IP POE...
BỘ 8 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION 1080P

11.460.000 vnđ

* BỘ 8 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 8 kênh IP POE DS-7108NI-Q1/8P
* 8 mắt camera IP POE...
BỘ 9 MẮT CAMERA IP POE HIKVISION Không cần kéo Nguồn

16.700.000 vnđ

* BỘ 9 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 9 mắt camera IP...
Trọn BỘ 10 CAMERA IP POE HIKVISION giá rẻ

17.660.000 vnđ

* BỘ 10 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 10 mắt camera...
BỘ 11 CAMERA IP POE HIKVISION cấp nguồn qua dây mạng

18.615.000 vnđ

* BỘ 11 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 11 mắt camera...
BỘ 12 CAMERA IP POE HIKVISION 

19.570.000 vnđ

* BỘ 12 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 12 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 16 mắt camera...
BỘ 13 CAMERA IP POE HIKVISION 2.0 Mp

20.500.000 vnđ

* BỘ 13 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 13 mắt camera...
BỘ 14 CAMERA POE HIKVISION 2 Mp

21.480.000 vnđ

* BỘ 14 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 14 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 16 mắt camera...
BỘ 15 CAMERA POE HIKVISION không cần dây điện nguồn

22.435.000 vnđ

* BỘ 15 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 15 mắt camera...
BỘ 16 CAMERA POE HIKVISION chỉ cần 1 sợi dây internet

23.400.000 vnđ

* BỘ 16 MẮT CAMERA POE HIKVISION 2.0MP Bao gồm:
* Đầu 16 kênh IP POE DS-7616NI-K2/16P
* 16 mắt camera...

BỘ CAMERA IP POE 2.0MP HIKVISION

Thanh Toán