ĐẦU GHI POE KBVISION KX-K8108PN2 2MP

ĐẦU GHI POE KBVISION KX-K8108PN2 2MP

3,390,000đ

6,780,000đ (-50%)

KX-2K8104D4

KX-2K8104D4

2,050,000đ

4,780,000đ (-57%)

KX-2K8108D4

KX-2K8108D4

2,600,000đ

6,200,000đ (-58%)

KX-2K8208D4

KX-2K8208D4

3,590,000đ

8,600,000đ (-58%)

KX-2K8216D4

KX-2K8216D4

5,400,000đ

12,600,000đ (-57%)

KX-7104TD5

KX-7104TD5

Liên hệ

KX-7108TD5

KX-7108TD5

Liên hệ

KX-7104D5

KX-7104D5

Liên hệ

KX-7108D5

KX-7108D5

Liên hệ

KX-7116D5

KX-7116D5

Liên hệ

KX-7216D5

KX-7216D5

3,470,000đ

7,740,000đ (-55%)

KX-7104TD4

KX-7104TD4

1,000,000đ

2,280,000đ (-56%)

kx-7108td4

kx-7108td4

1,480,000đ

3,400,000đ (-56%)

kx-7104d4

kx-7104d4

1,200,000đ

2,780,000đ (-57%)

kx-7108d4

kx-7108d4

1,800,000đ

4,260,000đ (-58%)

kx-7116d4

kx-7116d4

2,880,000đ

6,740,000đ (-57%)

kx-7216d

kx-7216d

3,300,000đ

7,740,000đ (-57%)

kx-7224d

kx-7224d

5,500,000đ

12,920,000đ (-57%)

kx-7232d4

kx-7232d4

7,400,000đ

17,200,000đ (-57%)

kx-8108d5

kx-8108d5

Liên hệ

kx-8116d5

kx-8116d5

Liên hệ

kx-8216d5

kx-8216d5

Liên hệ

kx-8104d4

kx-8104d4

1,450,000đ

3,380,000đ (-57%)

kx-8108d4

kx-8108d4

2,250,000đ

5,400,000đ (-58%)

kx-8116d4

kx-8116d4

3,800,000đ

9,200,000đ (-59%)

kx-8216d4

kx-8216d4

4,500,000đ

1,050,000đ

kx-8232d4

kx-8232d4

7,650,000đ

17,800,000đ (-57%)

kx-8832d

kx-8832d

19,590,000đ

45,800,000đ (-57%)

kx-8104n2

kx-8104n2

1,260,000đ

2,700,000đ (-53%)

kx-8108n2

kx-8108n2

1,430,000đ

3,060,000đ (-53%)

KX-8104WN2

KX-8104WN2

3,060,000đ

6,120,000đ (-50%)

kx-8104d5

kx-8104d5

Liên hệ

KX-8216N2

KX-8216N2

3,680,000đ

8,580,000đ (-57%)

KX-8232N2

KX-8232N2

4,200,000đ

9,980,000đ (-58%)

KX-8432N2

KX-8432N2

6,750,000đ

15,800,000đ (-57%)

KX-8816N2

KX-8816N2

8,500,000đ

19,900,000đ (-57%)

KX-8832N2

KX-8832N2

9,950,000đ

23,000,000đ (-57%)

KX-4K8864N2

KX-4K8864N2

14,500,000đ

33,800,000đ (-57%)

Đầu ghi hình camera KBvision KX-7104SD6

Đầu ghi hình camera KBvision KX-7104SD6

1,040,000đ

2,180,000đ (-52%)

KX-7104H1 Chuẩn nén H265+ Kbvision

KX-7104H1 Chuẩn nén H265+ Kbvision

1,130,000đ

2,500,000đ (-55%)

ĐẦU GHI KBVISION