Đầu Ghi 4 Kênh 2K KBVISION KX-D2K8104H1

Đầu Ghi 4 Kênh 2K KBVISION KX-D2K8104H1

2,208,000đ

5,500,000đ (-60%)

Đầu ghi hình KBvision POE KX-A8114PN2

Đầu ghi hình KBvision POE KX-A8114PN2

2,160,000đ

5,380,000đ (-60%)

camera IP 16 kênh KBVISION KX-C4K8116N2

camera IP 16 kênh KBVISION KX-C4K8116N2

2,240,000đ

5,580,000đ (-60%)

ĐẦU GHI HÌNH HD 5 IN 1 KBVISION KX-D8832H1

ĐẦU GHI HÌNH HD 5 IN 1 KBVISION KX-D8832H1

18,790,000đ

46,800,000đ (-60%)

ĐẦU GHI POE KBVISION KX-K8108PN2 2MP

ĐẦU GHI POE KBVISION KX-K8108PN2 2MP

2,802,000đ

6,980,000đ (-60%)

KX-2K8104D4

KX-2K8104D4

1,919,000đ

4,780,000đ (-60%)

KX-2K8108D4

KX-2K8108D4

2,489,000đ

6,200,000đ (-60%)

KX-2K8208D4

KX-2K8208D4

3,452,000đ

8,600,000đ (-60%)

KX-2K8216D4

KX-2K8216D4

5,058,000đ

12,600,000đ (-60%)

KX-7104TD5

KX-7104TD5

Liên hệ

KX-7108TD5

KX-7108TD5

1,400,000đ

3,400,000đ (-59%)

KX-7104D5

KX-7104D5

860,000đ

2,150,000đ (-60%)

KX-7108D5

KX-7108D5

1,184,000đ

2,950,000đ (-60%)

KX-7116D5

KX-7116D5

2,100,000đ

4,480,000đ (-53%)

KX-7216D5

KX-7216D5

3,107,000đ

7,740,000đ (-60%)

KX-7104TD4

KX-7104TD4

915,000đ

2,280,000đ (-60%)

kx-7108td4

kx-7108td4

1,365,000đ

3,400,000đ (-60%)

kx-7104d4

kx-7104d4

1,116,000đ

2,780,000đ (-60%)

kx-7108d4

kx-7108d4

1,184,000đ

2,950,000đ (-60%)

kx-7116d4

kx-7116d4

2,706,000đ

6,740,000đ (-60%)

kx-7216d

kx-7216d

3,107,000đ

7,740,000đ (-60%)

kx-7224d

kx-7224d

5,187,000đ

12,920,000đ (-60%)

kx-7232d4

kx-7232d4

6,905,000đ

17,200,000đ (-60%)

ĐẦU GHI KBVISION