KX-CAi7104TH1 Chuẩn H265

KX-CAi7104TH1 Chuẩn H265

1,150,000đ

3,150,000đ (-63%)

KX-EAi4K8108H2 Đầu Ghi AI

KX-EAi4K8108H2 Đầu Ghi AI

5,833,000đ

15,980,000đ (-63%)

KX-DAi2K8108H2 Phát Hiện Người Lạ

KX-DAi2K8108H2 Phát Hiện Người Lạ

3,103,000đ

8,500,000đ (-63%)

KX-E4K824256N4 Đầu IP 256 Kênh

KX-E4K824256N4 Đầu IP 256 Kênh

106,000,000đ

290,000,000đ (-63%)

 KX-E4K816128N2 Đầu IP 128 Kênh

KX-E4K816128N2 Đầu IP 128 Kênh

50,050,000đ

137,000,000đ (-63%)

KX-D4K8864NR3 Đầu IP 64 Kênh

KX-D4K8864NR3 Đầu IP 64 Kênh

18,615,000đ

53,400,000đ (-65%)

KX-D4K8832NR3 Đầu IP 32 Kênh

KX-D4K8832NR3 Đầu IP 32 Kênh

14,235,000đ

39,800,000đ (-64%)

KX-C4K8832N2 Đầu IP 32 Cổng

KX-C4K8832N2 Đầu IP 32 Cổng

8,753,000đ

23,980,000đ (-63%)

ĐẦU GHI KBVISION