DH-XVR4108C-I Đầu 8 Kênh Dahua

DH-XVR4108C-I Đầu 8 Kênh Dahua

1,532,000đ

3,830,000đ (-60%)

DH-XVR4104C-I Đầu ghi 4 Kênh Dahua

DH-XVR4104C-I Đầu ghi 4 Kênh Dahua

1,200,000đ

3,000,000đ (-60%)

DH-XVR1B08-I Đầu Dahua 8 Cổng

DH-XVR1B08-I Đầu Dahua 8 Cổng

1,320,000đ

3,300,000đ (-60%)

DH-XVR1B04-I Đầu Dahua 4 Kênh

DH-XVR1B04-I Đầu Dahua 4 Kênh

1,000,000đ

2,500,000đ (-60%)

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7116HE-4KL-X

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7116HE-4KL-X

5,344,000đ

13,360,000đ (-60%)

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7108HE-4KL-X

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7108HE-4KL-X

3,680,000đ

9,200,000đ (-60%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR7208A-4K-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR7208A-4K-X

5,340,000đ

13,350,000đ (-60%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104H-4KL-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104H-4KL-X

2,040,000đ

5,100,000đ (-60%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104HS-4KL-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104HS-4KL-X

1,811,200đ

4,528,000đ (-60%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5108H-4KL-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5108H-4KL-X

2,896,000đ

7,240,000đ (-60%)

ĐẦU GHI DAHUA

Thanh Toán