Đầu ghi hình Dahua DH-XVR7208A-4K-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR7208A-4K-X

6,290,000đ

14,286,000đ (-56%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104H-4KL-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104H-4KL-X

2,175,000đ

4,940,000đ (-56%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104HS-4KL-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104HS-4KL-X

2,000,000đ

4,528,000đ (-56%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5108H-4KL-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5108H-4KL-X

3,190,000đ

7,240,000đ (-56%)

Đâu Ghi Dahua XVR5108H-4KL-X

Đâu Ghi Dahua XVR5108H-4KL-X

3,289,000đ

6,960,000đ (-53%)

XVR4104C

XVR4104C

1,245,000đ

2,490,000đ (-50%)

XVR4108C

XVR4108C

1,900,000đ

3,810,000đ (-50%)

XVR4104HS

XVR4104HS

1,550,000đ

3,120,000đ (-50%)

XVR4108HS

XVR4108HS

2,200,000đ

4,410,000đ (-50%)

XVR4116HS

XVR4116HS

3,400,000đ

6,870,000đ (-51%)

XVR5104HS

XVR5104HS

1,845,000đ

3,690,000đ (-50%)

XVR5108HS

XVR5108HS

2,800,000đ

5,640,000đ (-50%)

XVR5116HS

XVR5116HS

5,300,000đ

10,700,000đ (-50%)

HCVR7104H- 4M

HCVR7104H- 4M

2,350,000đ

4,790,000đ (-51%)

HCVR7108H- 4M

HCVR7108H- 4M

3,350,000đ

6,710,000đ (-50%)

HCVR7116H- 4M

HCVR7116H- 4M

5,200,000đ

10,520,000đ (-51%)

HCVR7216AN-S3

HCVR7216AN-S3

8,000,000đ

16,000,000đ (-50%)

XVR5216AN

XVR5216AN

5,560,000đ

11,700,000đ (-52%)

HCVR4224AN-S2

HCVR4224AN-S2

660,000đ

13,300,000đ (-95%)

HCVR4232AN-S3

HCVR4232AN-S3

8,500,000đ

17,060,000đ (-50%)

XVR5432L

XVR5432L

11,080,000đ

22,160,000đ (-50%)

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR4104C-X

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR4104C-X

1,200,000đ

2,400,000đ (-50%)

ĐẦU GHI HÌNH H.265 DAHUA XVR5104C-X

ĐẦU GHI HÌNH H.265 DAHUA XVR5104C-X

1,500,000đ

3,000,000đ (-50%)

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR5104HS-X

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR5104HS-X

1,600,000đ

3,200,000đ (-50%)

DHI-XVR5104C-4M HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DHI-XVR5104C-4M HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1,623,000đ

3,690,000đ (-56%)

ĐẦU GHI DAHUA