DH-XVR4108C-I Đầu 8 Kênh Dahua

DH-XVR4108C-I Đầu 8 Kênh Dahua

1,324,000đ

3,830,000đ (-65%)

DH-XVR4104C-I Đầu ghi 4 Kênh Dahua

DH-XVR4104C-I Đầu ghi 4 Kênh Dahua

1,006,000đ

3,000,000đ (-66%)

DH-XVR1B08-I Đầu Dahua 8 Cổng

DH-XVR1B08-I Đầu Dahua 8 Cổng

990,000đ

3,300,000đ (-70%)

DH-XVR1B04-I Đầu Dahua 4 Kênh

DH-XVR1B04-I Đầu Dahua 4 Kênh

833,000đ

2,500,000đ (-67%)

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7116HE-4KL-X

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7116HE-4KL-X

5,478,000đ

13,360,000đ (-59%)

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7108HE-4KL-X

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7108HE-4KL-X

3,772,000đ

9,200,000đ (-59%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR7208A-4K-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR7208A-4K-X

5,474,000đ

13,350,000đ (-59%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104H-4KL-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104H-4KL-X

2,040,000đ

5,100,000đ (-60%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104HS-4KL-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5104HS-4KL-X

1,857,000đ

4,528,000đ (-59%)

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5108H-4KL-X

Đầu ghi hình Dahua DH-XVR5108H-4KL-X

2,896,000đ

7,240,000đ (-60%)

XVR4104C

XVR4104C

959,000đ

2,490,000đ (-61%)

XVR4108C

XVR4108C

1,467,000đ

3,810,000đ (-61%)

XVR4104HS

XVR4104HS

1,202,000đ

3,120,000đ (-61%)

XVR4108HS

XVR4108HS

1,698,000đ

4,410,000đ (-61%)

XVR4116HS

XVR4116HS

2,645,000đ

6,870,000đ (-61%)

XVR5104HS

XVR5104HS

1,421,000đ

3,690,000đ (-61%)

XVR5108HS

XVR5108HS

2,172,000đ

5,640,000đ (-61%)

XVR5116HS

XVR5116HS

4,120,000đ

10,700,000đ (-61%)

HCVR7104H- 4M

HCVR7104H- 4M

1,845,000đ

4,790,000đ (-61%)

HCVR7108H- 4M

HCVR7108H- 4M

2,584,000đ

6,710,000đ (-61%)

HCVR7116H- 4M

HCVR7116H- 4M

4,051,000đ

10,520,000đ (-61%)

HCVR7216AN-S3

HCVR7216AN-S3

6,160,000đ

16,000,000đ (-62%)

XVR5216AN

XVR5216AN

4,505,000đ

11,700,000đ (-61%)

HCVR4224AN-S2

HCVR4224AN-S2

5,120,000đ

13,300,000đ (-62%)

HCVR4232AN-S3

HCVR4232AN-S3

6,569,000đ

17,060,000đ (-61%)

XVR5432L

XVR5432L

8,532,000đ

22,160,000đ (-61%)

ĐẦU GHI DAHUA