DH-XVR4108C-I Đầu 8 Kênh Dahua

DH-XVR4108C-I Đầu 8 Kênh Dahua

1,650,000đ

3,830,000đ (-57%)

DH-XVR4104C-I Đầu ghi 4 Kênh Dahua

DH-XVR4104C-I Đầu ghi 4 Kênh Dahua

1,290,000đ

3,000,000đ (-57%)

DH-XVR1B08-I Đầu Dahua 8 Cổng

DH-XVR1B08-I Đầu Dahua 8 Cổng

1,420,000đ

3,300,000đ (-57%)

DH-XVR1B04-I Đầu Dahua 4 Kênh

DH-XVR1B04-I Đầu Dahua 4 Kênh

1,075,000đ

2,500,000đ (-57%)

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7116HE-4KL-X

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7116HE-4KL-X

5,745,000đ

13,360,000đ (-57%)

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7108HE-4KL-X

ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7108HE-4KL-X

3,956,000đ

9,200,000đ (-57%)

ĐẦU GHI DAHUA