XVR4104C

XVR4104C

1,245,000đ

2,490,000đ (-50%)

XVR4108C

XVR4108C

1,900,000đ

3,810,000đ (-50%)

XVR4104HS

XVR4104HS

1,550,000đ

3,120,000đ (-50%)

XVR4108HS

XVR4108HS

2,200,000đ

4,410,000đ (-50%)

XVR4116HS

XVR4116HS

3,400,000đ

6,870,000đ (-51%)

XVR5104HS

XVR5104HS

1,845,000đ

3,690,000đ (-50%)

XVR5108HS

XVR5108HS

2,800,000đ

5,640,000đ (-50%)

XVR5116HS

XVR5116HS

5,300,000đ

10,700,000đ (-50%)

HCVR7104H- 4M

HCVR7104H- 4M

2,350,000đ

4,790,000đ (-51%)

HCVR7108H- 4M

HCVR7108H- 4M

3,350,000đ

6,710,000đ (-50%)

HCVR7116H- 4M

HCVR7116H- 4M

5,200,000đ

10,520,000đ (-51%)

HCVR7216AN-S3

HCVR7216AN-S3

8,000,000đ

16,000,000đ (-50%)

XVR5216AN

XVR5216AN

5,560,000đ

11,700,000đ (-52%)

HCVR4224AN-S2

HCVR4224AN-S2

660,000đ

13,300,000đ (-95%)

HCVR4232AN-S3

HCVR4232AN-S3

8,500,000đ

17,060,000đ (-50%)

XVR5432L

XVR5432L

11,080,000đ

22,160,000đ (-50%)

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR4104C-X

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR4104C-X

1,200,000đ

2,400,000đ (-50%)

ĐẦU GHI HÌNH H.265 DAHUA XVR5104C-X

ĐẦU GHI HÌNH H.265 DAHUA XVR5104C-X

1,500,000đ

3,000,000đ (-50%)

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR5104HS-X

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR5104HS-X

1,600,000đ

3,200,000đ (-50%)

DHI-XVR5104C-4M HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DHI-XVR5104C-4M HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1,790,000đ

3,690,000đ (-51%)

DHI-XVR5116HS-S2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DHI-XVR5116HS-S2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5,460,000đ

9,100,001đ (-40%)

BÁN DHI-XVR5216AN GIÁ SIÊU RẺ

BÁN DHI-XVR5216AN GIÁ SIÊU RẺ

5,900,000đ

9,940,000đ (-41%)

Đầu 32 kênh 4 ổ cứng DHI-XVR5432L

Đầu 32 kênh 4 ổ cứng DHI-XVR5432L

10,780,000đ

22,160,000đ (-51%)

DHI-NVR2104HS-4KS2 GIÁ RẺ

DHI-NVR2104HS-4KS2 GIÁ RẺ

1,485,000đ

3,000,000đ (-51%)

Đầu IP H265 có PoE DHI-NVR2104HS-P-4KS2

Đầu IP H265 có PoE DHI-NVR2104HS-P-4KS2

2,700,000đ

4,500,000đ (-40%)

ĐẦU GHI DAHUA