DH-XVR5232AN-I3 Đầu 32 kênh camera 5Mp

DH-XVR5232AN-I3 Đầu 32 kênh camera 5Mp

6,750,000đ

15,960,000đ (-58%)

DH-XVR5208A-4KL-I3 Đầu Dahua 8 cổng 4K

DH-XVR5208A-4KL-I3 Đầu Dahua 8 cổng 4K

4,700,000đ

10,500,000đ (-55%)

DH-XVR5116HE-4KL-I3

DH-XVR5116HE-4KL-I3

6,950,000đ

15,540,000đ (-55%)

ĐẦU GHI DAHUA

0