BỘ 16 CAMERA IP DAHUA

BỘ 16 CAMERA IP DAHUA

19,315,000đ

38,600,000đ (-50%)

BỘ 15 CAMERA IP DAHUA

BỘ 15 CAMERA IP DAHUA

18,350,000đ

36,700,000đ (-50%)

BỘ 14 CAMERA IP DAHUA

BỘ 14 CAMERA IP DAHUA

17,385,000đ

34,600,000đ (-50%)

BỘ 13 CAMERA IP DAHUA

BỘ 13 CAMERA IP DAHUA

16,420,000đ

32,800,000đ (-50%)

BỘ 12 CAMERA IP DAHUA

BỘ 12 CAMERA IP DAHUA

15,455,000đ

30,900,000đ (-50%)

BỘ 11 CAMERA IP DAHUA

BỘ 11 CAMERA IP DAHUA

14,490,000đ

28,800,000đ (-50%)

BỘ 10 CAMERA IP DAHUA

BỘ 10 CAMERA IP DAHUA

13,525,000đ

2,700,000đ

BỘ 9 CAMERA IP DAHUA

BỘ 9 CAMERA IP DAHUA

12,560,000đ

25,000,000đ (-50%)

BỘ 8 CAMERA IP DAHUA

BỘ 8 CAMERA IP DAHUA

10,100,000đ

20,200,000đ (-50%)

BỘ 7 CAMERA IP DAHUA

BỘ 7 CAMERA IP DAHUA

9,135,000đ

18,200,000đ (-50%)

BỘ 6 CAMERA IP DAHUA

BỘ 6 CAMERA IP DAHUA

8,170,000đ

16,300,000đ (-50%)

BỘ 5 CAMERA IP DAHUA

BỘ 5 CAMERA IP DAHUA

7,200,000đ

14,400,000đ (-50%)

BỘ 4 MẮT IP DAHUA

BỘ 4 MẮT IP DAHUA

5,690,000đ

11,250,000đ (-49%)

BỘ 3 MẮT IP DAHUA

BỘ 3 MẮT IP DAHUA

4,720,000đ

9,400,000đ (-50%)

BỘ 2 MẮT IP DAHUA

BỘ 2 MẮT IP DAHUA

3,560,000đ

7,100,000đ (-50%)

BỘ 1 MẮT IP DAHUA

BỘ 1 MẮT IP DAHUA

2,592,000đ

5,180,000đ (-50%)

BỘ CAMERA IP CÓ DÂY-KHÔNG DÂY DAHUA