BỘ 1 CAMERA IP HIKVISON

BỘ 1 CAMERA IP HIKVISON

2,727,000đ

5,230,000đ (-48%)

BỘ 2 CAMERA IP HIKVISON

BỘ 2 CAMERA IP HIKVISON

3,614,000đ

7,100,000đ (-49%)

BỘ 3 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 3 CAMERA IP HIKVISION

4,501,000đ

9,100,000đ (-51%)

BỘ 4 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 4 CAMERA IP HIKVISION

5,388,000đ

11,100,000đ (-51%)

BỘ 5 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 5 CAMERA IP HIKVISION

6,835,000đ

12,630,000đ (-46%)

BỘ 6 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 6 CAMERA IP HIKVISION

7,722,000đ

14,600,000đ (-47%)

BỘ 7 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 7 CAMERA IP HIKVISION

8,609,000đ

16,580,000đ (-48%)

BỘ 8 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 8 CAMERA IP HIKVISION

9,496,000đ

19,000,000đ (-50%)

BỘ 9 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 9 CAMERA IP HIKVISION

11,923,000đ

22,000,000đ (-46%)

BỘ 10 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 10 CAMERA IP HIKVISION

12,810,000đ

25,000,000đ (-49%)

BỘ 11 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 11 CAMERA IP HIKVISION

13,697,000đ

26,000,000đ (-47%)

BỘ 12 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 12 CAMERA IP HIKVISION

14,584,000đ

28,000,000đ (-48%)

BỘ 13 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 13 CAMERA IP HIKVISION

15,471,000đ

30,000,000đ (-48%)

BỘ 14 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 14 CAMERA IP HIKVISION

16,358,000đ

32,000,000đ (-49%)

BỘ 15 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 15 CAMERA IP HIKVISION

17,245,000đ

34,000,000đ (-49%)

BỘ 16 CAMERA IP HIKVISION

BỘ 16 CAMERA IP HIKVISION

18,132,000đ

36,000,000đ (-50%)

TRỌN BỘ CAMERA IP HIKVISION GIÁ SIÊU RẺ

Bộ camera IP Hikvision Bao gồm đầu thu Không POE, Ổ cứng Lưu Trữ, Mắt camera IP Hikvision và các phụ kiện nguồn Jack Kèm theo.

Bộ camera IP Hikvision cho chất lượng Hình ảnh siêu đẹp mà giá thành lại rất rẻ.

BỘ 1 CAMERA IP HIKVISON FULL HD

2.867.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 1 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7104NI-Q1
* 1 camera IP hikvision...
BỘ 2 MẮT CAMERA IP HIKVISON KHÔNG POE

3.892.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 2 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7104NI-Q1
* 2 camera IP hikvision...
BỘ CAMERA IP HIKVISION 3 MẮT

4.917.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 3 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7104NI-Q1
* 3 camera IP hikvision...
BỘ 4 MẮT CAMERA IP HIKVISION 2Mp

5.942.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 4 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7104NI-Q1
* 4 camera IP hikvision...
BỘ 5 CAMERA IP HIKVISION 2.0mp

7.728.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 5 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7108NI-Q1
* 5 camera IP hikvision...
BỘ CAMERA IP HIKVISION 2 Megapixel 6 Mắt

8.753.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 6 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7108NI-Q1
* 6 camera IP hikvision...
BỘ 7 CAMERA IP HIKVISION HD

9.780.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 7 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7108NI-Q1
* 7 camera IP hikvision...
BỘ 8 Mắt IP HIKVISION Giá Rẻ

10.800.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 8 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7108NI-Q1
* 8 camera IP hikvision...
BỘ 9  Mắt CAMERA IP HIKVISION chuẩn HD

13.250.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 9 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7616NI-K1
* 9 camera IP hikvision...
BỘ CAMERA IP HIKVISION chuẩn Full HD 10 cái cam

14.270.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 10 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7616NI-K1
* 10 camera IP hikvision...
BỘ 11 CAMERA IP HIKVISION 2Mp không POE

15.300.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 11 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7616NI-K1
* 11 camera IP hikvision...
BỘ 12 CAMERA IP HIKVISION Cấp Nguồn Riêng

16.322.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 12 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7616NI-K1
* 12 camera IP hikvision...
BỘ 13 CAMERA IP HIKVISION Nguồn rời

17.350.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 13Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7616NI-K1
* 13 camera IP hikvision...
BỘ 14 Mắt IP HIKVISION 1080P

18.400.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 14 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7616NI-K1
* 14 camera IP hikvision...
BỘ 15 CAMERA IP HIKVISION 2mp

19.400.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 15 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7616NI-K1
* 15 camera IP hikvision...
BỘ 16 CAMERA IP HIKVISION 2.0 MP

20.420.000 vnđ

Trọn Bộ camera IP HIkvision 16 Mắt bao gồm:
* Đầu ghi IP Hikvision DS-7616NI-K1
* 15 camera IP hikvision...

 

BỘ IP NO-POE HIKVISION 2.0MP

Thanh Toán