Hướng dẫn Add, Gán, Thêm Đầu ghi và camera ip vào tải khoản Hikconnect

19/01/2018 - Lượt xem 12441

 

Thêm thiết bị vào tài khoản hikconnect và các bước tiến hành

Hướng dẫn Add, Gán, Thêm Đầu ghi và camera ip vào tải khoản Hikconnect

Sẽ cần :

  • Đăng ký một tài khoản HikConnect
  • Phải Bật dịch vụ Hikconnect trên thiết bị - và trạng thái hoạt động của thiết bị còn đăng " Online "
  • Nếu tất cả đều bình thường mà bạn không thêm được thì hãy thử lại vào lúc khác

Thông qua HikConnect

Lấy thông tin thiết bị bằng cách nhập số Seri với "Gán thủ công" hoặc "Quét mã QR"

thêm đầu ghi camera vào tìa khoản qua phần mềm hikconnect

Nếu được sẽ có thông tin thông báo bên dưới

Đã thêm thành công đầu ghi camera vào tài khoản

Thông qua trình duyệt WEB ( trang chủ Hik-connect  https://www.hik-connect.com )

  • Đăng nhập vào tài khoản mới tạo và làm theo các bước ở hình dưới
  • Để thêm thiết bị vào tài khoản thì làm các bước từ 1->7 là được
  • Làm tới bước 4 mà không làm tiếp được thì kiểm tra lại kết nối của thiết bị và trạng thái của dịch vụ có đang " Online "

Hướng dấn thêm đầu ghi camera vào tài khoản Hikconnect

Giao diện quản lí qua Trình duyệt WEB sẽ có :

Device Management : quản lí thiết bị

Others' Share Devices : Thiết bị được người khác chia sẻ cho bạn

My Share Devices : Thiết bị bạn chia sẻ cho người khác và quản lí chia sẻ

### Hiển thị trạng thái hoạt động và thông tin của thiết bị đã được thêm vào

Device Domain - Tên miền thiết bị (Tên miền thường ở dưới dạng số seri của máy luôn, bạn có thể thay bằng tên khác để sử dụng)

Device serial No - Số seri của thiết bị

IP/Port No - địa chỉ IP WAN thiết bị kết nối vào/Port web của thiết bị

Status - Trạng thái hoạt động của thiết bị

 

- TRỌN BỘ KHUYẾN MÃI HÔM NAY LICK VÀO ĐÂY

- BẢNG GIÁ TỔNG HỢP CAMERA CẬP NHẬT HÔM NAY CLICK VÀO ĐÂY