DS-2DE4425IW-DE (S5) 4.0MP

DS-2DE4425IW-DE (S5) 4.0MP

8,895,000đ

19,250,000đ (-54%)

DS-7604NI-K1/4P(C) 4 Kênh POE 8Mp

DS-7604NI-K1/4P(C) 4 Kênh POE 8Mp

2,430,000đ

5,260,000đ (-54%)

DS-2CE16D0T-ITPF

DS-2CE16D0T-ITPF

440,000đ

950,000đ (-54%)

DS-7116HGHI-K1(S) Có ghi Âm Thanh

DS-7116HGHI-K1(S) Có ghi Âm Thanh

1,728,000đ

3,740,000đ (-54%)

DS-2CD2783G2-IZS Phát hiện Khuôn Mặt

DS-2CD2783G2-IZS Phát hiện Khuôn Mặt

4,995,000đ

10,810,000đ (-54%)

DS-2CD2363G2-IU 6Mp

DS-2CD2363G2-IU 6Mp

1,982,000đ

4,290,000đ (-54%)

DS-2CD2383G2-IU CAMERA IP 8.0MP

DS-2CD2383G2-IU CAMERA IP 8.0MP

2,342,000đ

5,070,000đ (-54%)

DS-2CD2183G2-IU 8mp

DS-2CD2183G2-IU 8mp

2,522,000đ

5,460,000đ (-54%)

HIKVISION