Sử dụng phân mềm hikconnect, cập nhật mới nhất tháng 1 2018

19/01/2018 - Lượt xem 2375

 

Tính năng được cập nhật trên phần mềm Hikconnect - Tháng 1/2018

 

Trên bản cập nhật mới V3.3.0.1222 phần mềm Hikconnect với những tính năng mới được hỗ trợ được nhà sản xuất Hikvision nâng cấp cho người người dùng

Tổng hợp tính năng

Sẵn có :

 • Lần xem trực tiếp gần nhất
 • Quản lí tập trung được nhiều thiết bị trên một tài khoản đăng nhập vào phần mềm
 • Thêm thiết bị vào tài khoản trên phần mềm
 • Chia sẻ thiết bị cho người khác sử dụng và quản lí chia sẻ
 • Xem trực tiếp - xem lại dữ liệu ghi hình của camera
 • Tìm kiếm thiết bị online trong nội mạng
 • Gán thiết bị trên phần mềm để sử dụng
 • Tạo mã QR ( QR Code ) : cho các thiết bị được gán thủ công trên phần mềm chứa thông tin bằng IP LAN/Tên miền động

Tính năng mới trên bản cập nhật

Chức năng xem trực tiếp nổi

Cập nhật mới trên phần mềm hikconnect 

Cấu hình thiết bị với thiết bị được gán thủ công trên phần mềm bằng IP LAN/Tên miền động

 

Cài đặt trên phân mềm Hikconnect 

Chức năng cấu hình từ xa qua điện thoại :

Basic information : Chứa các thông tin của sản phẩm như model , số seri , Firmware Version, Channe Number, HDD Number, Alarm Number, và cho chỉ cho chỉnh sửa Device Name và Device No

Time Configuaration : Chỉnh sửa Time Zone ( Mũi giờ ), Synchronizati on Mode (đồng bộ thời gian thủ công hoặc qua máy chủ NTP)

Change Password : Thay đổi mật khẩu của thiết bị

Recording Schedule : Cài đặt chế độ ghi hình

Normal Event : Kích hoạt báo động ( Motion Detection-Phát hiện chuyển động, Video Tampering Alarm-Phát hiện giả mạo trên camera, Video Loss Alarm-Báo mất hình ảnh từ camera )

Smart Event : Kích hoạt tính năng (Audio Exception Detection-Âm thanh bất thường, Face Detection-Phát hiện khuôn mặt, Defocus Detection-Phát hiện thay đổi tiêu cự, Scene Change Detection-Phát hiện thay đổi khung cảnh, Intrusion Detection-Phát hiện xâm nhập, Line Crossing Detection-Phát hiện vượt qua hàng rào ảo, Region Entrance Detection-Phát hiện khu vực vào, Region Exiting Detection-Phát hiện Khu vực ra

Chức năng điều khiển cho camera PTZ :

 

Hướng Dẫn Tải Phần Mềm HIK-connect Hoặc tải HILOOK Thay thế Hik-connect   

 

 • Do nhà sản xuất camera HIKvision đã gỡ bỏ ứng dụng HIK-connect trên APP CHLAY
 • Nên chúng ta tìm không thấy trên APP CHLAY
 • Để tải được ứng dụng HIK-connect chúng phải vào trang của nhà sản Xuất HIKvision
 • Dùng điện thoại chi cập vào trang (  https://appstore.hikvision.com ) để tải ứng dụng
 • Hoặc vào APP CHLAY TẢI ứng dụng ( HILOOK )để thay thế