Giới Hạn Camera Xem Trực Tiếp Với Live View Permisssion Trên Đầu Ghi Hikvision

15/10/2019 - Lượt xem 4444

Tính Năng LiveView Permission trên đầu thu HIKVISION

 

 • Sử dụng cho đầu ghi của HIKVISION
 • Giới hạn số camera khi xem trực tiếp qua màn hình suất qua cổng HDMI/VGA
 • Sử dụng cho của đầu ghi DVR - HVR Turbo 3.0 - 4.0 - 5.0 cho Firmware V4.20.000 trở lên (Đầu ghi sử dụng cho các dòng F-Seri  trở lên)
 • Sử dụng cho của đầu ghi NVR K- Seri , I-Seri
 • Tất cả các đầu ghi hỗ trợ giao diện GUID 4.0 đều hỗ trợ LiveView Permission
 • Sử dụng khi Logout tài khoản trên màn hình ( Logout hoặc thiết bị sẽ tự động đăng suất khi không sử dụng)
 • Có thể giới hạn số kênh xem trực tiếp trên màn hình TV mà không cần tắt kênh tại mục Live view => View
 • Có thể bật tắt từ xa bằng web hoặc trực tiếp trên TV
 • Sẽ có thông báo No Permission cho các camera không cho phép quan sát khi đã đăng suất tài khoản sau khi cài đặt
 • Cấp quyền bằng user để giới hạn số camera xem camera khi sử dụng qua phần mềm (Dùng khi đăng nhập qua phần mềm)

Cách Cài Đặt Để Giới Hạn Camera Khi Xem Trực Tiếp

 

Thông qua màn hình trực tiếp

 • Cài đặt => User => Chọn User muốn cài đặt => Live View Permission => Chọn Camera Configuaration => Chọn camera Cho phép sử dụng => Apply => OK
 • Cài đặt này bạn cũng có thể phân quyền và áp dụng cho các User khác nhau. Sau khi đăng xuất tài khoản , camera sẽ bị giới hạn những camera bạn  đã chọn khi xem trực tiếp trên màn hình

Cài đặt tính năng Live View Permission

Cài từ xa Thông qua trình duyệt Web

 • Sau khi đăng nhập vào đầu ghi với địa chỉ IP LAN hoặc Từ xa qua tền miền thì tiến hành cài đặt
 • Configuaration => System => User Management => User Management => Chọn User muốn cài đặt => Live View Permission => Chọn camera Cho phép sử dụng => OK => Save
 • Cài đặt này bạn cũng có thể phân quyền và áp dụng cho các User khác nhau. Sau khi đăng xuất tài khoản , camera sẽ bị giới hạn những camera bạn  đã chọn khi xem trực tiếp trên màn hình

cách cài đặt live view permission từ xa

Kết quả trước và sau khi cài đặt

 • Sẽ có thông báo " No Permissio " Khi đăng suất tài khoản
 • Bạn muốn tắt giới hạn này đi thì cũng vào Liveview Permission để bỏ đi giới hạn khi xem trực tiếp bạn nhé

lỗi no permission và cách xử lí

Bộ Phận Kĩ Thuật Của Chúng Tôi Trân Trọng Được Thông Tin Đến Qúi Khách Hàng !