Đầu IP POE 8 kênh uniarch NVR-108LS-P8

Đầu IP POE 8 kênh uniarch NVR-108LS-P8

4,080,000đ

5,100,000đ (-20%)

Đầu ghi IP 10 kênh Uniarch NVR-108BC

Đầu ghi IP 10 kênh Uniarch NVR-108BC

1,736,000đ

2,500,000đ (-31%)

Đầu ghi IP Uniarch NVR-104E2

Đầu ghi IP Uniarch NVR-104E2

1,840,000đ

2,300,000đ (-20%)

Camera IP POE Uniarch 4.0Mp IPC-B124-PF

Camera IP POE Uniarch 4.0Mp IPC-B124-PF

1,940,000đ

2,425,000đ (-20%)

camera Dome IP POE Uniarch IPC-T122-PF

camera Dome IP POE Uniarch IPC-T122-PF

1,240,000đ

1,550,000đ (-20%)

Camera IP POE Uniarch IPC-B122-PF

Camera IP POE Uniarch IPC-B122-PF

1,240,000đ

1,550,000đ (-20%)

Bộ 8 camera Uniarch COMBO N82P1BC

Bộ 8 camera Uniarch COMBO N82P1BC

10,930,000đ

14,570,000đ (-25%)

Bộ 4 camera Uniarch COMBO N42P1E2

Bộ 4 camera Uniarch COMBO N42P1E2

6,375,000đ

8,500,000đ (-25%)

Bộ 3 camera Uniarch COMBO N32P1E2

Bộ 3 camera Uniarch COMBO N32P1E2

5,200,000đ

6,950,000đ (-25%)

Bộ 2 mắt Uniarch COMBO N22P1E2

Bộ 2 mắt Uniarch COMBO N22P1E2

4,050,000đ

5,400,000đ (-25%)

Bộ kit wifi 4 camera UNIARCH

Bộ kit wifi 4 camera UNIARCH

6,890,000đ

9,190,000đ (-25%)

Khóa vân Tay cửa Kính lùa Laffer G05

Khóa vân Tay cửa Kính lùa Laffer G05

3,150,000đ

4,850,000đ (-35%)

Khóa Tay Nắm vân tay Laffer T09

Khóa Tay Nắm vân tay Laffer T09

2,250,000đ

3,450,000đ (-35%)

Laffer B12

Laffer B12

2,890,000đ

4,450,000đ (-35%)

Laffer W006

Laffer W006

8,100,000đ

12,450,000đ (-35%)

Laffer W009

Laffer W009

7,000,000đ

10,850,000đ (-35%)

Laffer LX08N

Laffer LX08N

2,990,000đ

4,690,000đ (-36%)

LAFFER LF08

LAFFER LF08

2,990,000đ

4,590,000đ (-35%)

Laffer R1 (TUYA)

Laffer R1 (TUYA)

4,550,000đ

6,990,000đ (-35%)

Laffer XF19B

Laffer XF19B

3,250,000đ

4,990,000đ (-35%)

Khóa vân tay Laffer XF19

Khóa vân tay Laffer XF19

3,250,000đ

4,990,000đ (-35%)

Khóa vân tay Laffer XF18

Khóa vân tay Laffer XF18

3,250,000đ

4,990,000đ (-35%)

Khóa Vân tay cổng Biệt thự VR-1300

Khóa Vân tay cổng Biệt thự VR-1300

4,480,000đ

5,600,000đ (-20%)

Khóa cổng Sắt thẻ từ VR-1200

Khóa cổng Sắt thẻ từ VR-1200

1,500,000đ

2,500,000đ (-40%)

Khóa từ cho phòng khách sạn VR-P11

Khóa từ cho phòng khách sạn VR-P11

1,800,000đ

2,250,000đ (-20%)

Khóa thẻ từ khách sạn VR-P10

Khóa thẻ từ khách sạn VR-P10

1,750,000đ

2,200,000đ (-20%)

Khóa Vân tay sang trong VR-G51

Khóa Vân tay sang trong VR-G51

6,160,000đ

7,700,000đ (-20%)

Khóa Tay Nắm Vân tay VR- H06 

Khóa Tay Nắm Vân tay VR- H06 

3,480,000đ

4,350,000đ (-20%)

Sản phẩm