Khóa DESSMANN C800 của GERMANY - ĐỨC

Khóa DESSMANN C800 của GERMANY - ĐỨC

7,000,000đ

8,030,000đ (-13%)

KHÓA CỬA VÂN TAY SEAKEY - F79

KHÓA CỬA VÂN TAY SEAKEY - F79

7,000,000đ

1,400,000đ

Khóa cửa vân tay AZsmart - G200

Khóa cửa vân tay AZsmart - G200

3,360,000đ

4,800,000đ (-30%)

Khóa cửa văn tay AZsmart - A11

Khóa cửa văn tay AZsmart - A11

3,640,000đ

5,200,000đ (-30%)

Khóa cửa văn tay AZsmart - R5-2

Khóa cửa văn tay AZsmart - R5-2

1,960,000đ

2,800,000đ (-30%)

Khóa cửa văn tay AZsmart - X5

Khóa cửa văn tay AZsmart - X5

2,730,000đ

3,900,000đ (-30%)

Khóa cửa văn tay AZsmart - F1

Khóa cửa văn tay AZsmart - F1

2,674,000đ

3,820,000đ (-30%)

Khóa Vân Tay HUTLON A200

Khóa Vân Tay HUTLON A200

4,790,000đ

5,790,000đ (-17%)

Khóa của vân tay Hutlon P10T

Khóa của vân tay Hutlon P10T

4,490,000đ

5,190,000đ (-13%)

KHÓA CỬA  THÔNG MINH ZKTECO ( AL20B )

KHÓA CỬA THÔNG MINH ZKTECO ( AL20B )

3,000,000đ

5,080,000đ (-41%)

Khóa Cửa Thông Minh Zkteco ( DL30B )

Khóa Cửa Thông Minh Zkteco ( DL30B )

2,900,000đ

4,180,000đ (-31%)

Khóa Cửa Thông Minh Zkteco ( DL30DB )

Khóa Cửa Thông Minh Zkteco ( DL30DB )

3,400,000đ

4,770,000đ (-29%)

Máy chấm công vân tay ZKteco F21 Lite

Máy chấm công vân tay ZKteco F21 Lite

4,630,000đ

6,019,999đ (-23%)

Máy chấm công ZKteco F18

Máy chấm công ZKteco F18

4,510,000đ

5,770,000đ (-22%)

Máy chấm công vân tay ZKTECO X8-BT

Máy chấm công vân tay ZKTECO X8-BT

1,750,000đ

2,259,999đ (-23%)

Máy chấm công vân tay ZKTECO X8s

Máy chấm công vân tay ZKTECO X8s

1,452,000đ

1,760,000đ (-18%)

MÁY CHẤM CÔNG-KIỂM SOÁT VÀO RA