Laffer B12

Laffer B12

4,450,000đ

Laffer W006

Laffer W006

12,450,000đ

Laffer W009

Laffer W009

10,850,000đ

Laffer LX08N

Laffer LX08N

4,690,000đ

LAFFER LF08

LAFFER LF08

4,590,000đ

Laffer R1 (TUYA)

Laffer R1 (TUYA)

6,990,000đ

Laffer XF19B

Laffer XF19B

4,990,000đ

Khóa Vân tay cổng Biệt thự VR-1300

Khóa Vân tay cổng Biệt thự VR-1300

4,480,000đ

5,600,000đ (-20%)

Khóa cổng Sắt thẻ từ VR-1200

Khóa cổng Sắt thẻ từ VR-1200

1,500,000đ

2,500,000đ (-40%)

Khóa từ cho phòng khách sạn VR-P11

Khóa từ cho phòng khách sạn VR-P11

1,800,000đ

2,250,000đ (-20%)

Khóa thẻ từ khách sạn VR-P10

Khóa thẻ từ khách sạn VR-P10

1,750,000đ

2,200,000đ (-20%)

Khóa Vân tay sang trong VR-G51

Khóa Vân tay sang trong VR-G51

6,160,000đ

7,700,000đ (-20%)

Khóa Tay Nắm Vân tay VR- H06 

Khóa Tay Nắm Vân tay VR- H06 

3,480,000đ

4,350,000đ (-20%)

MÁY CHẤM CÔNG-KIỂM SOÁT VÀO RA