Hướng Dẫn Sử Dụng EZDDNS , EZCLOUD cho Đầu Ghi Và Camera IP UNIVIEW

icon date 26 tháng 09,2018

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi Uniview , Cài Đặt Camera Unv , Cách Cài Đặt Đầu Ghi Uniview , Cách Cấu Hình Đầu Ghi , Cách Cài Đặt Đầu Ghi , Cách Cài Tên Miền Ezddns...

Cách Gán Camera IP Vào Đầu Ghi NVR UNIVIEW

icon date 26 tháng 09,2018

Cách Gán Camera IP Vào Đầu Ghi NVR Univew, cài đặt camera unv, hướng dẫn cách gán camera Uniview , làm sao để gán camera IP lên đầu ghi , gán camera ip bằng tên miền EZDDNS...

Hướng Dẫn Cài Đặt , Cấu Hình Đầu Ghi Và Camera IP Uniview

icon date 26 tháng 09,2018

Hướng dẫn cài đặt đầu ghi Uniview, cài đặt camera unv, cách cấu hình camera IP Uniview , cài đặt thông số cho đầu ghi Uniview , cài đặt tên miền miễn phí , cài...

Cài Đặt và Sử Dụng Phần Mềm EZStation Cho Camera UNIVIEW Trên PC

icon date 26 tháng 09,2018

Phần mềm EZStation, cài đặt camera unv, Sử dụng EZDDNS trên máy tính, Hướng dẫn Cài đặt EZCloud trên máy tính , Hướng dẫn sử dụng tên miền động Camera Unview trên...

Cài Phần Mềm Xem Camera UNIVIEW Trên Điện Thoại Bằng EZCLOUD , EZDDNS

icon date 26 tháng 09,2018

Phần mềm EZVIEW, cài đặt camera unv, Phần mềm EZLive, Sử dụng camera Unview trên điện thoại , Phần mềm xem camera Uniview trên điện thoại , Cách xem camera uniview bằng...

Cách RESET Mật Khẩu Đầu Ghi NVR UNIVIEW Và Camera IP

icon date 26 tháng 09,2018

Hướng Dẫn Reset Mật Khẩu Đầu Ghi camera Uniview, cài đặt camera UNV, làm sao để lấy lại mật khẩu camera ipc uniview , đầu ghi camera uniview mất mật khẩu , lấy lại...

Cách Cài Đặt Báo Động Cho Đầu Ghi Và Camera Uniview

icon date 26 tháng 09,2018

Hướng Dẫn Cài Đặt Báo Động Camera Uniview, cài đặt camera UNV, Cách cài đặt báo động cho đầu ghi Uniview , cài đặt phát hiện chuyển động , phát hiện mất video...

Cài Đặt Báo Động Qua Email Cho Camera UNIVIEW

icon date 26 tháng 09,2018

Cách cài đặt báo động cho camera uniview, cài đặt camera UNV, cấu hình gửi báo động qua email cho camera unview , STMP sever cho Gmail khi sử dụng , làm sao để camera uniview...

Đếm Người, Phương Tiện, Phát Hiện Khuôn Mặt Bằng Camera UNIVIEW

icon date 26 tháng 09,2018

Camera Đếm Người, cài đặt camera UNV, Camera Đếm phương tiện , camera Phát Hiện Khuôn Mặt , cách sử dụng các chức năng trong VCA , sử dụng camera để đếm người...

Cách Sử Dụng VCA Search Trên Đầu Ghi Camera NVR UNIVIEW

icon date 26 tháng 09,2018

Cách Sử Dụng VCA Search Trên Đầu Ghi Camera NVR UNIVIEW , cài đặt camera UNV, tìm kiếm thông tin báo động bằng VCA Search , Tìm kiếm kết quả phát hiện khuôn mặt , tìm...

Cách Cài Đặt Báo Động (Alarm) Cho Camera IP Unview

icon date 27 tháng 09,2018

Hướng dẫn cài đặt cho báo động ipc , Cài đặt camera unv, cài đặt cảnh báo cho camera ip Unview , cài đặt đầu vào báo động , cấu hình đầu ra báo động , cài...

Cài Đặt WDR, HLC, BLC , Defog, AGC, OSD, Smart IR Cho Camera UNIVIEW

icon date 27 tháng 09,2018

cài đặt camera unv, Cách cài đặt WDR , DNR , Defog, BLC , HLC , OSD , Smart IR , Focus , Slow Shutter Cho Camera Uniview , sử dụng chống ngược sáng , sử dụng hồng ngoại thông...

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CAMERA UNVIEW