Giá sốc bán chạy

SIÊU KHUYẾN MÃI
STT Tên Giá Mô tả
1 BẢNG GIÁ BỘ CAMERA DAHUA MỚI NHẤT

3.700.000 vnđ

1.850.000 vnđ

CẬP NHẬT THÁNG 4/2020 Bảng báo giá trọn bộ camera Dahua, Cam kết hàng chính hãng, giá siêu rẻ, đây...
2 GIÁ TRỌN BỘ CAMERA KBVISION MỚI NHẤT

4.050.000 vnđ

1.900.000 vnđ

CẬP NHẬT THÁNG 4/2020 Bảng báo giá trọn bộ camera Kbvision, giá rất rẻ, rất cạnh tranh. Chỉ từ...
3 BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA HIKVISION

4.000.000 vnđ

1.800.000 vnđ

CẬP NHẬT THÁNG 4/2020 Bảng giá trọn bộ camera hikvision thương hiệu hàng đầu thế giới, giá siêu...
BẢNG GIÁ HIKVISION
BỘ CAMERA HIKVISION 2.0Mp
STT Tên Giá Mô tả
1 Bộ 16 camera Hikvision 2.0Mp

23.970.000 vnđ

12.785.000 vnđ

Gồm 16 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB , Đầy đủ...
2 Bộ 15 Camera Hikvision 2Mp

23.080.000 vnđ

12.315.000 vnđ

Gồm 15 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB, Đầy đủ...
3 Bộ 14 camera Hikvision 2.0Mp

22.190.000 vnđ

11.845.000 vnđ

Gồm 14 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 16 kênh DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB, Đầy...
4 Bộ 13 camera Hikvision 2.0Mp

21.300.000 vnđ

11.375.000 vnđ

Gồm 13 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB , Đầy đủ...
5 Bộ 12 camera Hikvision 2.0Mp

20.410.000 vnđ

10.905.000 vnđ

Gồm 12 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB, Đầy đủ...
6 Bộ 11 camera Hikvision 2Mp

19.520.000 vnđ

10.435.000 vnđ

Gồm 11 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB , Đầy đủ...
7 Bộ 10 camera Hikvision 2.0Mp

18.630.000 vnđ

9.965.000 vnđ

Gồm 10 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB, Đầy đủ...
8 Bộ 9 camera Hikvision 2.0Mp

17.740.000 vnđ

9.495.000 vnđ

Gồm 9 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 16 kênh DS-7116HQHI-K1,ổ cứng 2000 GB, Đầy...
9 BỘ 8 CAMERA HIKVISION 2.0MP

13.550.000 vnđ

7.275.000 vnđ

Gồm 8 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 8 kênh DS-7108HQHI-K1, ổ cứng 1000 GB, Đầy...
10 BỘ 7 CAMERA HIKVISION 2.0MP

12.660.000 vnđ

6.805.000 vnđ

Gồm 7 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7108HQHI-K1, ổ cứng 1000 GB, Đầy đủ...
11 BỘ 6 CAMERA HIKVISION 2.0MP

11.770.000 vnđ

6.335.000 vnđ

Gồm 6 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 8 kênh DS-7108HQHI-K1, ổ cứng 1000 GB, Đầy...
12 BỘ 5 CAMERA HIKVISION 2.0MP

10.880.000 vnđ

5.865.000 vnđ

Gồm 5 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7108HQHI-K1, Ổ CỨNG 1000 GB, Đầy đủ...
13 BỘ 4 CAMERA HIKVISION 2.0Mp

7.430.000 vnđ

3.965.000 vnđ

Gồm 4 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7104HQHI-K1, Ổ CỨNG 500GB, Đầy đủ phụ...
14 BỘ 3 CAMERA HIKVISION 2.0MP

6.540.000 vnđ

3.495.000 vnđ

Gồm 3 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 4 kênh DS-7104HQHI-K1, ổ Cứng 500 GB, Đầy...
15 BỘ 2 CAMERA HIKVISION 2.0MP

5.650.000 vnđ

2.825.000 vnđ

Gồm 2 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7104HQHI-K1, Ổ CỨNG 250 GB, Đầy đủ phụ...
BỘ CAMERA HIKVISION GIÁ RẺ
STT Tên Giá Mô tả
1 Bộ 16 camera Hikvision 1.0Mp

18.360.000 vnđ

9.545.000 vnđ

Trọn bộ 16 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-k1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy...
2 Bộ 15 camera Hikvision 1.0Mp

17.630.000 vnđ

9.185.000 vnđ

Trọn bộ 15 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy...
3 Bộ 14 camera Hikvision 1.0Mp

16.900.000 vnđ

8.825.000 vnđ

Trọn bộ 14 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb,...
4 Bộ 13 camera Hikvision 1.0Mp

16.170.000 vnđ

8.465.000 vnđ

Trọn bộ 13 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy...
5 Bộ 12 camera Hikvision 1.0Mp

15.440.000 vnđ

8.105.000 vnđ

Trọn bộ 12 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy...
6 Bộ 11 camera Hikvision 1.0Mp

14.710.000 vnđ

7.745.000 vnđ

Trọn bộ 11 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy...
7 Bộ 10 camera Hikvision 1.0Mp

13.980.000 vnđ

7.385.000 vnđ

Trọn bộ 10 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy...
8 Bộ 9 camera hikvision 1.0Mp

13.250.000 vnđ

7.025.000 vnđ

Trọn bộ 9 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy...
9 BỘ 8 CAMERA HIKVISION 1.0Mp

10.180.000 vnđ

5.350.000 vnđ

Trọn bộ 8 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N , Ổ CỨNG 1000 Gb,...
10 BỘ 7 CAMERA HIKVISION 1.0MP

9.450.000 vnđ

4.990.000 vnđ

Trọn bộ 7 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N , Ổ CỨNG 1000 Gb,...
11 BỘ 6 CAMERA HIKVISION 1.0MP

8.720.000 vnđ

4.630.000 vnđ

Trọn bộ 6 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N , Ổ CỨNG 1000 Gb,...
12 BỘ 5 CAMERA HIKVISION 1.0MP

7.990.000 vnđ

4.270.000 vnđ

Trọn bộ 5 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N , Ổ CỨNG 1000 Gb,...
13 BỘ 4 CAMERA HIKVISION 1.0MP

5.840.000 vnđ

3.050.000 vnđ

Trọn bộ 4 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7104HGHI-F1, Ổ CỨNG 500 Gb, Đầy...
14 BỘ 3 CAMERA HIKVISION 1.0Mp

5.110.000 vnđ

2.690.000 vnđ

Trọn bộ 3 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7104HGHI-F1, Ổ CỨNG 500 Gb, Đầy...
15 BỘ 2 CAMERA HIKVISION 1.0MP

4.380.000 vnđ

2.130.000 vnđ

Trọn bộ 2 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7104HGHI-F1, Ổ CỨNG 250 Gb, Đầy...
16 BỘ 1 CAMERA HIKVISION 1.0 MP

3.650.000 vnđ

1.770.000 vnđ

Trọn bộ 1 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7104HGHI-F1, Ổ CỨNG 250 Gb, Đầy...
BẢNG GIÁ DAHUA
BỘ CAMERA DAHUA GIÁ RẺ
STT Tên Giá Mô tả
1 Bộ 16 camera Dahua 2.0Mp

23.500.000 vnđ

11.515.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 16 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Bộ 16 Camera...
2 Bộ 15 camera Dahua 2.0Mp

22.500.000 vnđ

11.060.000 vnđ

Bộ 15 Camera 2MP HAC-B1A21P hoặc HAC-T1A21P, Đầu ghi XVR4116HS-X, ổ cứng 2000GB, Đầy đủ phụ kiện , không...
3 Bộ 14 camera Dahua 2.0Mp

21.500.000 vnđ

10.605.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 14 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Bộ 14 Camera...
4 Bộ 13 camera Dahua 2.0Mp

20.500.000 vnđ

10.150.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 13 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Bộ 13 Camera...
5 Bộ 12 camera Dahua 2.0Mp

19.500.000 vnđ

9.695.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 12 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Bộ 12 Camera...
6 Bộ 11 camera Dahua 2.0Mp

18.500.000 vnđ

9.240.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 11 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Bộ 11 Camera...
7 Bộ 10 camera Dahua 2.0Mp

17.400.000 vnđ

8.785.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 10 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Bộ 10 Camera...
8 Bộ 9 camera Dahua 2.0Mp

16.400.000 vnđ

8.330.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 9 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Bộ 9 Camera...
9 Bộ 8 camera Dahua 2.0Mp

12.950.000 vnđ

6.320.000 vnđ

Bộ 8 Camera Camera 2MP HAC-B1A21P hoặc HAC-T1A21P, Đầu ghi XVR1A08, ổ cứng 1000GB, Đầy đủ phụ kiện ,...
10 Bộ 7 camera Dahua 2.0Mp

15.360.000 vnđ

5.865.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 7 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Gồm 7 Camera...
11 Bộ 6 camera Dahua 2.0Mp

10.900.000 vnđ

5.410.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 6 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Gồm 6 Camera Camera 2MP HAC-B1A21P hoặc HAC-T1A21P,...
12 Bộ 5 camera Dahua 2.0Mp

9.980.000 vnđ

4.955.000 vnđ

Mua Trọn bộ camera Dahua 5 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Gồm 5 Camera...
13 Bộ 4 camera Dahua 2.0Mp

7.200.000 vnđ

3.570.000 vnđ

Gồm 4 Camera 2MP HAC-B1A21P hoặc HAC-T1A21P, Đầu ghi XVR1A04, ổ cứng 500GB, Đầy đủ phụ kiện , cài đặt...
14 Bộ 3 camera Dahua 2.0Mp

6.400.000 vnđ

3.115.000 vnđ

Gồm 3 Camera 2MP HAC-B1A21P hoặc HAC-T1A21P, Đầu ghi XVR1A04, ổ cứng 500GB, Đầy đủ phụ kiện , cài đặt...
15 Bộ 2 camera Dahua 2.0Mp

4.920.000 vnđ

2.460.000 vnđ

Trọn bộ camera Dahua 2 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Gồm 2 Camera...
16 Bộ 1 camera Dahua 2.0Mp

4.050.000 vnđ

2.000.000 vnđ

Mua Trọn bộ camera Dahua 5 mắt 2.0MP chính hãng giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi.Bộ 1 camera...
BẢNG GIÁ KBVISION
BỘ CAMERA KBVISION 4.0MP
STT Tên Giá Mô tả
1 Trọn Bộ 14 Camera KBvision 4.0MP Full HD

0 vnđ

16.460.000 vnđ

Trọn bộ sản phẩm bao gồm: + 14 Camera KBVISION KX-2k11cp hoặc kx-2k12c4 4.0 Megapixel quan sát ngày đêm...
BỘ CAMERA KBVISION 2.0MP
STT Tên Giá Mô tả
1 BỘ 16 CAMERA KBVISION 2.0Mp

22.464.000 vnđ

12.500.000 vnđ

Với 16 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7116SD6 , ổ cứng 2000GB , Đầy đủ phụ kiện...
2 BỘ 15 CAMERA KBVISION 2.0Mp

21.510.000 vnđ

11.980.000 vnđ

Với 15 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7116SD6 , ổ cứng 2000GB , Đầy đủ phụ kiện...
3 BỘ 13 CAMERA KBVISION 2.0Mp

19.620.000 vnđ

10.940.000 vnđ

Gồm 13 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7116SD6 , ổ cứng 2000GB , Đầy đủ phụ kiện...
4 BỘ 12 CAMERA KBVISION 2.0Mp

18.720.000 vnđ

10.400.002 vnđ

Gồm 12 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7116SD6 , ổ cứng 2000GB , Đầy đủ phụ kiện...
5 BỘ 11 CAMERA KBVISION 2.0Mp

17.766.000 vnđ

9.900.000 vnđ

Gồm 11 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7116SD6 , ổ cứng 2000GB , Đầy đủ phụ kiện...
6 BỘ 14 CAMERA KBVISION 2.0Mp

20.574.000 vnđ

11.460.000 vnđ

Gồm 14 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7116SD6 , ổ cứng 2000GB , Đầy đủ phụ kiện...
7 BỘ 10 CAMERA KBVISION 2.0Mp

16.830.000 vnđ

9.300.000 vnđ

Gồm 10 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi 7116SD6 , ổ cứng 2000GB , Đầy đủ phụ kiện...
8 BỘ 9 CAMERA KBVISION 2.0Mp

16.876.000 vnđ

8.860.000 vnđ

Gồm 9 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7116SD6 , ổ cứng 2000GB , Đầy đủ phụ kiện...
9 BỘ 8 CAMERA KBVISION 2.0Mp

12.456.000 vnđ

6.900.000 vnđ

Gồm 8 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7108SD6 , ổ cứng 1000GB , Đầy đủ phụ kiện...
10 BỘ 7 CAMERA KBVISION 2.0Mp

11.520.000 vnđ

6.380.000 vnđ

Gồm 7 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7108SD6 , ổ cứng 1000GB , Đầy đủ phụ kiện...
11 BỘ 6 CAMERA KBVISION 2.0Mp

10.580.000 vnđ

5.860.000 vnđ

Gồm 6 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7108SD6 , ổ cứng 1000GB , Đầy đủ phụ kiện...
12 BỘ 5 CAMERA KBVISION 2.0Mp

9.648.000 vnđ

5.340.000 vnđ

Gồm 5 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7108SD6 , ổ cứng 1000GB , Đầy đủ phụ kiện...
13 BỘ 4 CAMERA KBVISION 2.0Mp

6.894.000 vnđ

3.800.000 vnđ

Gồm 4 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7104SD6 , ổ cứng 500GB , Đầy đủ phụ kiện...
14 BỘ 3 CAMERA KBVISION 2.0 Mp

5.940.000 vnđ

3.280.000 vnđ

Gồm 3 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7104SD6 , ổ cứng 500GB , Đầy đủ phụ kiện...
15 BỘ 2 CAMERA KBVISION 2.0 Mp

4.482.000 vnđ

2.560.000 vnđ

Gồm 2 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7104SD6 , ổ cứng 250GB , Đầy đủ phụ kiện...
16 BỘ 1 CAMERA KBVISION 2.0 Mp

3.846.000 vnđ

2.000.000 vnđ

Gồm 1 Camera Camera 2MP KX-2011C4 hoặc KX-2012C4, Đầu ghi DS-7104SD6 , ổ cứng 250GB , Đầy đủ phụ kiện...
CAMERA WIFI KHÔNG DÂY
CAMERA EBITCAM
STT Tên Giá Mô tả
1 Ebitcam EB03 camera ip wifi ngoài trời

1.550.000 vnđ

1.080.000 vnđ

Hình ảnh 2MP báo động đột nhập, đàm thoại 2 chiều, phát hiện chuyển động thông minh
2 Camera wifi IP E2 X FULL HD

1.790.000 vnđ

850.000 vnđ

Camera IP WIFI EBITCAM 2.0MP Full hd VỚI độ phân giải cao , Dịch vụ đám mây sử dụng miễn phí và dễ...
CAMERA IMOU (SẢN PHẨM CỦA DAHUA)
STT Tên Giá Mô tả
1 Camera IP WIFI IMOU IPC-C26EP Báo Động Dùng Ngoài Trời

3.150.000 vnđ

1.575.000 vnđ

Camera IP iMOU ngoài trời IPC-C26EP của Dahua, Có độ phân giải 2MP Ful HD, Là mẫu camera IP WIFI không dây...
2 Nơi Bán Camera IP WIFI IPC-A22EP IMOU 2MP Của Dahua

1.540.000 vnđ

770.000 vnđ

Camera WIFI Robot IMOU IPC-A22EP Có độ phân giải 2MP Ful HD, Là mẫu camera IP WIFI không dây của DAHUA, Ghi...
3 Bán camera IP Wifi 2.0MP Dahua IPC-C22P-IMOU

1.380.000 vnđ

730.000 vnđ

Bán camera IP Wifi 2.0MP Dahua IPC-C22P-IMOU
CAMERA EZVIZ ( SẢN PHẨM CỦA HIKVISION)
STT Tên Giá Mô tả
1 Đầu Thu Cho Camera WIFI X5S-4W 4 Kênh của EZVIZ

3.200.000 vnđ

1.300.000 vnđ

Đầu ghi hình IP và phát WIFI X5S của EZVIZ, Phát WIFI cho Camera , Hỗ trợ 4 kênh IP Sử dụng cho camera...
2 Bộ Kit WIFI CS-BW3424B0-E40 2MP ezWireLess Ngoài Trời Của EZVIZ

9.500.000 vnđ

4.700.000 vnđ

Trọn bộ ezWireLess Kit CS-BW3424B0-E40 với đầu thu và camera ngoài trời đều hỗ trợ kết nối WIFI
...
3 Camera IP WIFI C6N FullHD 2MP CS-C6N Của EZVIZ

1.500.000 vnđ

650.000 vnđ

Camera C6N CS-C6N-A0-1C2WFR Có độ phân giải Full HD 2MP, Là mẫu camera IP WIFI không dây của EZVIZ có thêm...
4 Nơi Bán Camera WIFI C1C Giá Rẻ Chính Hãng

950.000 vnđ

470.000 vnđ

Camera IP WIFI Mini độ nét 720P và hỗ trợ âm thanh 2 chiều, kết nối không dây, độ bền độ ổn định...
5 Mua Camera WIFI EZVIZ C1C Full HD Ở Đâu

1.250.000 vnđ

550.000 vnđ

Camera WIFI 2MP không dây, Có quan sát hồng ngoại ban đêm , dễ dàng cài đặt, Camera IP WIFI 2MP EZVIZ C1C...
6 Camera C6CN IP WIFI Không Dây CS-CV246 EZVIZ

1.230.000 vnđ

590.000 vnđ

Camera C6CN CS-CV246-A0-1C2WFR Có độ phân giải 1MP HD, Là mẫu camera IP WIFI không dây của EZVIZ có thêm...
7 Camera Ip WIFI C3WN CS-CV310-A0-1C2WFR(2.8mm)

1.610.000 vnđ

890.000 vnđ

Camera Không dây ngoài trời 1080P EVIZ, Hỗ trợ âm thanh, Camera C3WN CS-CV310 đạt chuẩn để gắn và hoạt...
BẢNG GIÁ HILOOK
NHÀ THÔNG MINH
ĐẦU GHI CAMERA
CAMERA QUAN SÁT
BẢNG GIÁ UNIVIEW
BỘ KÍT CAMERA IP UNIVIEW KHUYẾN MÃI
STT Tên Giá Mô tả
1 Giá Trọn Bộ Kit 4 Camera PoE FullHD Của Unview

10.130.000 vnđ

5.000.000 vnđ

Bộ 4 Camera Full HD và đầu thu PoE , Lắp đặt đơn giản - Sử dụng dễ dàng , Trọn Bộ Kit PoE 4 Camera...
2 Bộ Kit PoE 4 Camera Đầu 8 Kênh Giá Rẻ Của UNIVIEW

11.980.000 vnđ

6.700.000 vnđ

Trọn Bộ Kit PoE 4 Camera Full HD Ngoài trời Của UNIVIEW với đầy đủ phụ kiện và thiết bị giá rẻ...
3 Giá Bộ Kit PoE FullHD 4 Camera Của Unview

9.877.000 vnđ

4.200.000 vnđ

Lắp đặt đơn giản - Sử dụng dễ dàng , 4 Camera Full HD và đầu thu PoE , Trọn bộ 4 camera PoE Ngoài...