Đầu ghi IDS-7216HUHI-M2/S

Đầu ghi IDS-7216HUHI-M2/S

6,516,000đ

14,170,000đ (-54%)

iDS-7216HQHI-M1/E

iDS-7216HQHI-M1/E

2,989,000đ

6,500,000đ (-54%)

iDS-7208HQHI-M1/E

iDS-7208HQHI-M1/E

1,683,000đ

5,330,000đ (-68%)

iDS-7204HQHI-M1/E

iDS-7204HQHI-M1/E

1,081,000đ

3,440,000đ (-69%)

iDS-7204HUHI-M1/E

iDS-7204HUHI-M1/E

1,752,000đ

3,810,000đ (-54%)

iDS-7204HUHI-M1/P

iDS-7204HUHI-M1/P

1,960,000đ

4,370,000đ (-55%)

iDS-7208HUHI-M1/E

iDS-7208HUHI-M1/E

2,865,000đ

6,230,000đ (-54%)

DVR TURBO HD 5.0 (LỌC ALARM)