VP-16665 NVR

VP-16665 NVR

11,000,000đ

25,000,000đ (-56%)

VP-2565 NVR

VP-2565 NVR

16,000,000đ

36,000,000đ (-56%)

VP-3265 NVR

VP-3265 NVR

18,000,000đ

39,800,000đ (-55%)

VP-3645 NVR

VP-3645 NVR

10,500,000đ

24,000,000đ (-56%)

VP-6445 NVR

VP-6445 NVR

17,000,000đ

38,000,000đ (-55%)

VP-64 NVR

VP-64 NVR

34,000,000đ

78,000,000đ (-56%)

VP-128 NVR

VP-128 NVR

81,000,000đ

187,000,000đ (-57%)

VP-8160AHDH

VP-8160AHDH

1,600,000đ

3,500,000đ (-54%)

VP-8060AHDH

VP-8060AHDH

1,649,000đ

3,400,000đ (-52%)

VP-16260AT

VP-16260AT

2,905,000đ

5,990,000đ (-52%)

VP-32060AHDM

VP-32060AHDM

7,275,000đ

15,000,000đ (-52%)

VP-4166DTV

VP-4166DTV

2,328,000đ

4,655,999đ (-50%)

VP-866DTV

VP-866DTV

6,305,000đ

13,000,000đ (-52%)

VP-1666DTV

VP-1666DTV

8,730,000đ

17,460,000đ (-50%)

VP-410SH

VP-410SH

2,376,000đ

4,900,000đ (-52%)

​VP-810SH

​VP-810SH

3,346,000đ

6,900,000đ (-52%)

VP-1610SH

VP-1610SH

5,335,000đ

11,000,000đ (-52%)

VP-8410SH

VP-8410SH

7,760,000đ

16,000,000đ (-52%)

VP-16410SH

VP-16410SH

11,250,000đ

25,000,000đ (-55%)

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VP-464TVI

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VP-464TVI

1,649,000đ

3,400,000đ (-52%)

Đầu ghi hình 8 kênh VANTECH VP-864TVI

Đầu ghi hình 8 kênh VANTECH VP-864TVI

2,415,000đ

4,980,000đ (-52%)

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VP-464ATC

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VP-464ATC

1,445,000đ

2,980,000đ (-52%)

Đầu ghi hình 8 kênh VANTECH VP-864ATC

Đầu ghi hình 8 kênh VANTECH VP-864ATC

1,746,000đ

3,600,000đ (-52%)

Đầu ghi 4 kênh Vantech VT-4800S

Đầu ghi 4 kênh Vantech VT-4800S

710,000đ

1,600,000đ (-56%)

Đầu ghi 8 kênh Vantech VT-8800S

Đầu ghi 8 kênh Vantech VT-8800S

750,000đ

1,800,000đ (-58%)

Đầu ghi 8 kênh 2MP Vantech VT-8800H

Đầu ghi 8 kênh 2MP Vantech VT-8800H

899,999đ

2,000,000đ (-55%)

Đầu ghi 16 kênh Vantech 2MP VT-16800H

Đầu ghi 16 kênh Vantech 2MP VT-16800H

1,900,000đ

4,400,000đ (-57%)

Đầu ghi 16 kênh Vantech 2MP VT-16800D1

Đầu ghi 16 kênh Vantech 2MP VT-16800D1

1,250,000đ

2,900,000đ (-57%)

Đầu ghi 8 kênh DVR Vantech VT-8800D1

Đầu ghi 8 kênh DVR Vantech VT-8800D1

1,100,000đ

2,500,000đ (-56%)

Đầu ghi 16 kênh Vantech VT-16800H4

Đầu ghi 16 kênh Vantech VT-16800H4

1,350,000đ

2,950,000đ (-54%)

Đầu ghi 32 kênh Vantech DVR VT-32800D

Đầu ghi 32 kênh Vantech DVR VT-32800D

2,650,000đ

6,000,000đ (-56%)

Đầu ghi 4 kênh Vantech DVR VT-4900

Đầu ghi 4 kênh Vantech DVR VT-4900

650,000đ

1,500,000đ (-57%)

Đầu ghi 8 kênh Vantech DVR VT-8900

Đầu ghi 8 kênh Vantech DVR VT-8900

970,000đ

2,200,000đ (-56%)

Đầu ghi 16 kênh Vantech DVR VT-16900

Đầu ghi 16 kênh Vantech DVR VT-16900

1,350,000đ

2,950,000đ (-54%)

Đầu ghi 16 kênh 2MP Vantech VT-16100E

Đầu ghi 16 kênh 2MP Vantech VT-16100E

4,100,000đ

9,800,000đ (-58%)

Đầu ghi 8 kênh Vantech VT-8100SE

Đầu ghi 8 kênh Vantech VT-8100SE

2,300,000đ

5,200,000đ (-56%)

Đầu ghi 4 kênh Vantech VT-4100EB

Đầu ghi 4 kênh Vantech VT-4100EB

710,000đ

1,600,000đ (-56%)

Đầu ghi 4 kênh Vantech VT-4100E

Đầu ghi 4 kênh Vantech VT-4100E

630,000đ

1,500,000đ (-58%)

Đầu ghi 4 kênh Vantech VT-4200

Đầu ghi 4 kênh Vantech VT-4200

710,000đ

1,600,000đ (-56%)

Đầu ghi Vantech VT-8200S

Đầu ghi Vantech VT-8200S

650,000đ

1,500,000đ (-57%)

Đầu ghi Vantech VT-16200S

Đầu ghi Vantech VT-16200S

1,700,000đ

3,900,000đ (-56%)

ĐẦU GHI VANTECH