KX-7116H1 ĐẦU GHI 16 KÊNH KBVISION H265

KX-7116H1 ĐẦU GHI 16 KÊNH KBVISION H265

2,460,000đ

5,060,000đ (-51%)

KX-7232H1 ĐẦU GHI 32 CỔNG KBVISION H.265

KX-7232H1 ĐẦU GHI 32 CỔNG KBVISION H.265

6,065,000đ

12,500,000đ (-51%)

KX-7104SD6

KX-7104SD6

1,040,000đ

2,140,000đ (-51%)

KX-7108SD6

KX-7108SD6

1,450,000đ

2,980,000đ (-51%)

KX-7104TH1

KX-7104TH1

1,340,000đ

2,760,000đ (-51%)

KX-7108TH1

KX-7108TH1

1,740,000đ

3,580,000đ (-51%)

KX-7216H1

KX-7216H1

4,170,000đ

8,140,000đ (-49%)

KX-8216H1

KX-8216H1

5,480,000đ

9,980,000đ (-45%)

KX-8232H1

KX-8232H1

9,110,000đ

18,200,000đ (-50%)

KX-8832H1

KX-8832H1

22,700,000đ

46,800,000đ (-51%)

KX-8416D5

KX-8416D5

8,280,000đ

17,800,000đ (-53%)

KX-8816D5

KX-8816D5

10,139,999đ

21,800,000đ (-53%)

KX-8432D5

KX-8432D5

13,800,000đ

29,600,000đ (-53%)

KX-2K8104H1

KX-2K8104H1

2,670,000đ

4,700,000đ (-43%)

KX-2K8108H1

KX-2K8108H1

3,775,000đ

6,600,000đ (-43%)

KX-2K8208D5

KX-2K8208D5

4,140,000đ

9,200,000đ (-55%)

KX-2K8216D5

KX-2K8216D5

5,500,000đ

12,200,000đ (-55%)

KX-2K8216H1

KX-2K8216H1

7,750,000đ

15,980,000đ (-52%)

KX-4K8104H1

KX-4K8104H1

2,870,000đ

5,000,000đ (-43%)

KX-4K8108H1

KX-4K8108H1

4,000,000đ

8,000,000đ (-50%)

Đầu Ghi Kbvision KX-8114N2

Đầu Ghi Kbvision KX-8114N2

1,145,000đ

2,290,000đ (-50%)

Đầu ghi IP Kbvision 8 kênh KX-8118N2

Đầu ghi IP Kbvision 8 kênh KX-8118N2

1,385,000đ

2,770,000đ (-50%)

Đầu ghi IP Kbvision 16 kênh KX-4K8216N2

Đầu ghi IP Kbvision 16 kênh KX-4K8216N2

4,088,000đ

8,176,000đ (-50%)

KX-4K8416N2 Đầu ghi IP 16 kênh chuẩn 4K

KX-4K8416N2 Đầu ghi IP 16 kênh chuẩn 4K

5,487,000đ

10,974,000đ (-50%)

Đầu ghi 16 kênh IP Kbvision KX-4K8816N2

Đầu ghi 16 kênh IP Kbvision KX-4K8816N2

10,407,000đ

20,814,000đ (-50%)

Đầu ghi IP Kbvision 32 Kênh KX-4K8232N2

Đầu ghi IP Kbvision 32 Kênh KX-4K8232N2

4,640,000đ

9,280,000đ (-50%)

KX-4K8432N2 ĐẦU GHI IP 32 MẮT KBVISION

KX-4K8432N2 ĐẦU GHI IP 32 MẮT KBVISION

7,260,000đ

14,520,000đ (-50%)

KX-4K8832N3 ĐẦU GHI KBVISION IP 32 CỔNG

KX-4K8832N3 ĐẦU GHI KBVISION IP 32 CỔNG

14,787,000đ

29,574,000đ (-50%)

Đầu Ghi IP 64 kênh Kbvision KX-4K8864N3

Đầu Ghi IP 64 kênh Kbvision KX-4K8864N3

16,647,000đ

33,294,000đ (-50%)

KX-4K8104PN2 Đầu ghi 4 kênh POE

KX-4K8104PN2 Đầu ghi 4 kênh POE

2,240,000đ

4,820,000đ (-54%)

ĐẦU GHI KBVISION