Đầu Ghi 24 kênh DS-7224HQHI-K2 HIKVISION

Đầu Ghi 24 kênh DS-7224HQHI-K2 HIKVISION

7,840,000đ

15,680,000đ (-50%)

DS-7108HGHI-F1

DS-7108HGHI-F1

1,655,000đ

3,310,000đ (-50%)

DS-7116HGHI-F1

DS-7116HGHI-F1

2,700,000đ

5,400,000đ (-50%)

DS-7104HQHI-F1/N

DS-7104HQHI-F1/N

1,170,000đ

2,740,000đ (-57%)

DS-7108HQHI-F1/N

DS-7108HQHI-F1/N

1,890,000đ

4,390,000đ (-57%)

DS-7116HQHI/N

DS-7116HQHI/N

3,849,999đ

7,140,000đ (-46%)

DS-7204HQHI-F1/N

DS-7204HQHI-F1/N

1,350,000đ

3,180,000đ (-58%)

DS-7208HQHI-F1/N

DS-7208HQHI-F1/N

2,625,000đ

4,860,000đ (-46%)

DS-7216HQHI-F1/N

DS-7216HQHI-F1/N

4,600,000đ

8,230,000đ (-44%)

DS-7316HQHI-SH

DS-7316HQHI-SH

154,480,000đ

25,800,000đ

DS-7208HQHI-K2

DS-7208HQHI-K2

3,090,000đ

6,180,000đ (-50%)

ĐẦU GHI HIKVISION