DHI-XVR5116HS-S2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DHI-XVR5116HS-S2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5,460,000đ

9,100,001đ (-40%)

BÁN DHI-XVR5216AN GIÁ SIÊU RẺ

BÁN DHI-XVR5216AN GIÁ SIÊU RẺ

5,900,000đ

9,940,000đ (-41%)

Đầu 32 kênh 4 ổ cứng DHI-XVR5432L

Đầu 32 kênh 4 ổ cứng DHI-XVR5432L

10,780,000đ

22,160,000đ (-51%)

DHI-NVR2104HS-4KS2 GIÁ RẺ

DHI-NVR2104HS-4KS2 GIÁ RẺ

1,450,000đ

3,300,000đ (-56%)

Đầu IP H265 có PoE DHI-NVR2104HS-P-4KS2

Đầu IP H265 có PoE DHI-NVR2104HS-P-4KS2

2,700,000đ

4,500,000đ (-40%)

DH-XVR1A08 ĐẦU DAHUA 8 CỔNG

DH-XVR1A08 ĐẦU DAHUA 8 CỔNG

1,135,000đ

2,580,000đ (-56%)

DH-XVR1A04 GIÁ SIÊU RẺ

DH-XVR1A04 GIÁ SIÊU RẺ

960,000đ

2,180,000đ (-56%)

Đầu Ghi Dahua XVR4104C-X1

Đầu Ghi Dahua XVR4104C-X1

1,258,000đ

2,860,000đ (-56%)

Đâu Ghi Dahua XVR4108C-X1

Đâu Ghi Dahua XVR4108C-X1

1,550,000đ

3,520,000đ (-56%)

Đầu Ghi Dahua XVR4108HS-X1

Đầu Ghi Dahua XVR4108HS-X1

1,790,000đ

4,070,000đ (-56%)

Đầu Ghi Dahua XVR4116HS-X

Đầu Ghi Dahua XVR4116HS-X

2,024,000đ

4,600,000đ (-56%)

Đầu Ghi Dahua XVR4104HS-X1

Đầu Ghi Dahua XVR4104HS-X1

1,320,000đ

3,000,000đ (-56%)

Đầu Ghi Dahua XVR4232AN-X

Đầu Ghi Dahua XVR4232AN-X

5,420,000đ

1,230,000đ

Đầu Ghi Dahua XVR5104HS-X1

Đầu Ghi Dahua XVR5104HS-X1

1,487,000đ

3,380,000đ (-56%)

Đầu Ghi Dahua XVR5116HS-X

Đầu Ghi Dahua XVR5116HS-X

4,040,000đ

9,180,000đ (-56%)

Đâu Ghi Dahua XVR5216AN-X

Đâu Ghi Dahua XVR5216AN-X

4,550,000đ

10,340,000đ (-56%)

Đâu Ghi Dahua XVR5232AN-X

Đâu Ghi Dahua XVR5232AN-X

7,600,000đ

17,270,000đ (-56%)

Đâu Ghi Dahua XVR7104HE-4KL-X

Đâu Ghi Dahua XVR7104HE-4KL-X

3,320,000đ

7,544,000đ (-56%)

Đâu Ghi Dahua XVR5104H-4M

Đâu Ghi Dahua XVR5104H-4M

2,190,000đ

4,380,000đ (-50%)

Đâu Ghi Dahua XVR5104C-4KL-X

Đâu Ghi Dahua XVR5104C-4KL-X

2,050,000đ

4,650,000đ (-56%)

Đâu Ghi Dahua XVR5104H-4KL-X

Đâu Ghi Dahua XVR5104H-4KL-X

2,223,000đ

4,940,000đ (-55%)

Đâu Ghi Dahua XVR5108HS-4KL-X

Đâu Ghi Dahua XVR5108HS-4KL-X

3,289,000đ

6,960,000đ (-53%)

Đâu Ghi Dahua XVR5116H-4KL-X

Đâu Ghi Dahua XVR5116H-4KL-X

5,190,000đ

11,792,000đ (-56%)

Đâu Ghi Dahua XVR5216AN-4KL-X

Đâu Ghi Dahua XVR5216AN-4KL-X

6,100,000đ

12,600,000đ (-52%)

Đầu ghi hình DaHua NVR2104HS-W-4KS2

Đầu ghi hình DaHua NVR2104HS-W-4KS2

2,870,000đ

5,740,000đ (-50%)

đầu ghi IP Dahua NVR1104HS-S3-DSS

đầu ghi IP Dahua NVR1104HS-S3-DSS

1,095,000đ

2,260,000đ (-52%)

Đầu ghi IP Dahua NVR1108HS-S3-DSS

Đầu ghi IP Dahua NVR1108HS-S3-DSS

1,145,000đ

2,360,000đ (-51%)

ĐẦU GHI DAHUA