KX-CF2102LQ Full Color

KX-CF2102LQ Full Color

700,000đ

1,550,000đ (-55%)

KX-DAi4328PN3

KX-DAi4328PN3

18,392,000đ

45,980,000đ (-60%)

KX-DAi2328PN

KX-DAi2328PN

16,632,000đ

41,580,000đ (-60%)

KX-CAi2008ePN2

KX-CAi2008ePN2

9,360,000đ

23,400,000đ (-60%)

 KBVISION KX-A4112N3-A

KBVISION KX-A4112N3-A

1,352,000đ

3,380,000đ (-60%)

KBVISION KX-A4111N3-A

KBVISION KX-A4111N3-A

1,432,000đ

3,580,000đ (-60%)

Camera IP DOME 4.0MP KBVISION KX-D4002MN

Camera IP DOME 4.0MP KBVISION KX-D4002MN

2,620,000đ

7,180,000đ (-64%)

CAMERA HDCVI PTZ 2.0MP KBVISION KX-C2007EPC

CAMERA HDCVI PTZ 2.0MP KBVISION KX-C2007EPC

4,957,000đ

13,580,000đ (-63%)

CAMERA  4K 8MP KBVISION KX-D4K05MC

CAMERA 4K 8MP KBVISION KX-D4K05MC

6,280,000đ

15,700,000đ (-60%)

CAMERA  4K 8MP KBVISION KX-D4K04MC

CAMERA 4K 8MP KBVISION KX-D4K04MC

6,040,000đ

15,100,000đ (-60%)

CAMERA  4K 8MP KBVISION KX-D4K01C4

CAMERA 4K 8MP KBVISION KX-D4K01C4

1,736,000đ

4,340,000đ (-60%)

CAMERA HDCVI 4.0MP KBVISION KX-C2K15MC

CAMERA HDCVI 4.0MP KBVISION KX-C2K15MC

1,278,000đ

3,500,000đ (-63%)

CAMERA  2K 4MP KBVISION KX-C2K12C

CAMERA 2K 4MP KBVISION KX-C2K12C

519,000đ

1,420,000đ (-63%)

CAMERA  2K 4MP KBVISION KX-C2K11CP

CAMERA 2K 4MP KBVISION KX-C2K11CP

510,000đ

1,390,000đ (-63%)

CAMERA HDCVI 2.0MP 4IN1 KBVISION KX-C2005C4

CAMERA HDCVI 2.0MP 4IN1 KBVISION KX-C2005C4

1,015,000đ

2,780,000đ (-63%)

CAMERA HDCVI