BỘ 16 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 16 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

16,820,000đ

33,640,000đ (-50%)

CAMERA DAHUA 4IN1 HAC-HFW1400DP-S2 4.0MP

CAMERA DAHUA 4IN1 HAC-HFW1400DP-S2 4.0MP

1,000,000đ

2,000,000đ (-50%)

CAMERA DAHUA 4IN1 HAC-HDBW1400EP-S2 4.0MP

CAMERA DAHUA 4IN1 HAC-HDBW1400EP-S2 4.0MP

1,000,000đ

1,820,000đ (-45%)

CAMERA DAHUA 4IN1 HAC-HFW1400SP-S2 4.0MP

CAMERA DAHUA 4IN1 HAC-HFW1400SP-S2 4.0MP

770,000đ

1,540,000đ (-50%)

CAMERA 4IN1 DAHUA HAC-HDW1400RP-S2 4.0MP

CAMERA 4IN1 DAHUA HAC-HDW1400RP-S2 4.0MP

625,000đ

1,250,000đ (-50%)

Bộ 16 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 16 camera Dahua 5.0Mp

19,980,000đ

39,900,000đ (-50%)

Bộ 15 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 15 camera Dahua 5.0Mp

19,070,000đ

38,100,000đ (-50%)

Bộ 14 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 14 camera Dahua 5.0Mp

18,150,000đ

36,300,000đ (-50%)

Bộ 13 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 13 camera Dahua 5.0Mp

17,230,000đ

34,400,000đ (-50%)

Bộ 12 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 12 camera Dahua 5.0Mp

16,300,000đ

32,600,000đ (-50%)

Bộ 11 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 11 camera Dahua 5.0Mp

15,400,000đ

30,800,000đ (-50%)

Bộ 10 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 10 camera Dahua 5.0Mp

14,470,000đ

28,900,000đ (-50%)

Bộ 9 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 9 camera Dahua 5.0Mp

13,550,000đ

27,100,000đ (-50%)

Bộ 8 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 8 camera Dahua 5.0Mp

11,400,000đ

22,800,000đ (-50%)

Bộ 7 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 7 camera Dahua 5.0Mp

10,470,000đ

20,900,000đ (-50%)

Bộ 6 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 6 camera Dahua 5.0Mp

9,550,000đ

19,100,000đ (-50%)

Bộ 5 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 5 camera Dahua 5.0Mp

8,633,000đ

17,200,000đ (-50%)

Bộ 4 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 4 camera Dahua 5.0Mp

6,090,000đ

1,220,000đ

Bộ 3 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 3 camera Dahua 5.0Mp

5,170,000đ

10,340,000đ (-50%)

Bộ 2 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 2 camera Dahua 5.0Mp

4,050,000đ

8,100,000đ (-50%)

Bộ 1 camera Dahua 5.0Mp

Bộ 1 camera Dahua 5.0Mp

3,130,000đ

6,260,000đ (-50%)

BỘ 1 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 1 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

2,830,000đ

5,600,000đ (-49%)

BỘ 15 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 15 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

16,095,000đ

32,150,000đ (-50%)

BỘ 2 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 2 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

3,450,000đ

6,900,000đ (-50%)

BỘ 14 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 14 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

15,370,000đ

30,740,000đ (-50%)

BỘ 3 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 3 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

4,270,000đ

8,540,000đ (-50%)

BỘ 13 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 13 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

14,645,000đ

29,290,000đ (-50%)

BỘ 4 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 4 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

4,890,000đ

9,650,000đ (-49%)

BỘ 12 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 12 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

13,920,000đ

27,720,000đ (-50%)

BỘ 5 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 5 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

7,133,000đ

1,430,000đ

BỘ 11 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 11 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

13,195,000đ

26,310,000đ (-50%)

BỘ 6 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 6 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

7,753,000đ

15,400,000đ (-50%)

BỘ 10 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 10 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

12,540,000đ

25,100,000đ (-50%)

BỘ 7 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 7 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

8,373,000đ

16,700,000đ (-50%)

BỘ 9 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 9 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

11,745,000đ

23,490,000đ (-50%)

BỘ 8 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 8 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

8,993,000đ

17,800,000đ (-49%)

BỘ 8 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 8 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

9,833,000đ

19,480,000đ (-50%)

BỘ 9 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 9 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

10,800,000đ

21,600,000đ (-50%)

BỘ 7 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 7 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

9,108,000đ

18,170,000đ (-50%)

BỘ 10 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 10 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

11,490,000đ

23,000,000đ (-50%)

BỘ 6 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 6 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

8,383,000đ

16,660,000đ (-50%)

BỘ 11 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 11 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

12,039,000đ

24,000,000đ (-50%)

BỘ 5 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 5 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

7,658,000đ

15,350,000đ (-50%)

BỘ 12 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 12 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

12,660,000đ

25,200,000đ (-50%)

BỘ 4 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

BỘ 4 CAMERA DAHUA 2MP TÍCH HỢP ÂM THANH

5,310,000đ

10,490,000đ (-49%)

BỘ 13 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 13 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

13,280,000đ

26,560,000đ (-50%)

BỘ 14 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 14 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

13,900,000đ

27,800,000đ (-50%)

BỘ 15 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 15 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

14,520,000đ

29,000,000đ (-50%)

BỘ 16 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

BỘ 16 CAMERA DAHUA 2.0MP H265

15,140,000đ

30,280,000đ (-50%)

HAC-HDW1000RP-S3

HAC-HDW1000RP-S3

240,000đ

540,000đ (-56%)

BẢNG GIÁ DAHUA