Bộ 1 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 1 camera Dahua 2.0Mp

1,850,000đ

3,650,000đ (-49%)

Bộ 2 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 2 camera Dahua 2.0Mp

2,570,000đ

6,090,000đ (-58%)

Bộ 3 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 3 camera Dahua 2.0Mp

3,000,000đ

6,400,000đ (-53%)

Bộ 4 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 4 camera Dahua 2.0Mp

3,430,000đ

7,200,000đ (-52%)

Bộ 5 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 5 camera Dahua 2.0Mp

4,750,000đ

9,980,000đ (-52%)

Bộ 6 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 6 camera Dahua 2.0Mp

5,180,000đ

10,900,000đ (-52%)

Bộ 7 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 7 camera Dahua 2.0Mp

5,610,000đ

15,360,000đ (-63%)

Bộ 8 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 8 camera Dahua 2.0Mp

6,040,000đ

12,950,000đ (-53%)

Bộ 9 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 9 camera Dahua 2.0Mp

7,920,000đ

16,400,000đ (-52%)

Bộ 10 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 10 camera Dahua 2.0Mp

8,350,000đ

17,400,000đ (-52%)

Bộ 11 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 11 camera Dahua 2.0Mp

8,780,000đ

18,500,000đ (-53%)

Bộ 12 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 12 camera Dahua 2.0Mp

9,210,000đ

19,500,000đ (-53%)

Bộ 13 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 13 camera Dahua 2.0Mp

9,640,000đ

20,500,000đ (-53%)

Bộ 14 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 14 camera Dahua 2.0Mp

10,070,000đ

21,500,000đ (-53%)

Bộ 15 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 15 camera Dahua 2.0Mp

10,500,000đ

22,500,000đ (-53%)

Bộ 16 camera Dahua 2.0Mp

Bộ 16 camera Dahua 2.0Mp

10,930,000đ

23,500,000đ (-53%)

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR4104C-X

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR4104C-X

1,200,000đ

2,400,000đ (-50%)

ĐẦU GHI HÌNH H.265 DAHUA XVR5104C-X

ĐẦU GHI HÌNH H.265 DAHUA XVR5104C-X

1,500,000đ

3,000,000đ (-50%)

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR5104HS-X

ĐẦU GHI HDCVI 4 KÊNH DAHUA XVR5104HS-X

1,600,000đ

3,200,000đ (-50%)

DHI-XVR5104C-4M HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DHI-XVR5104C-4M HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1,845,000đ

3,690,000đ (-50%)

DHI-XVR5116HS-S2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DHI-XVR5116HS-S2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5,460,000đ

9,100,001đ (-40%)

BÁN DHI-XVR5216AN GIÁ SIÊU RẺ

BÁN DHI-XVR5216AN GIÁ SIÊU RẺ

5,900,000đ

9,940,000đ (-41%)

Đầu 32 kênh 4 ổ cứng DHI-XVR5432L

Đầu 32 kênh 4 ổ cứng DHI-XVR5432L

11,080,000đ

22,160,000đ (-50%)

DHI-NVR2104HS-4KS2 GIÁ RẺ

DHI-NVR2104HS-4KS2 GIÁ RẺ

1,500,000đ

3,000,000đ (-50%)

Đầu IP H265 có PoE DHI-NVR2104HS-P-4KS2

Đầu IP H265 có PoE DHI-NVR2104HS-P-4KS2

2,700,000đ

4,500,000đ (-40%)

BẢNG GIÁ DAHUA